Меню сайту

Аналіз фінансової стійкості підприємства

фінансовий аналіз лісовий рентабельність

Фінансову стійкість підприємства за першою ознакою визначають за системою узагальнюючих та часткових показників. Узагальнюючим показником фінансової незалежності є надлишок або нестача джерел фінансування для формування запасів, який визначають як різницю між величиною джерел покриття та величиною запасів. Вартість запасів порівнюють послідовно з наявністю власного оборотного капіталу, довгостроковими зобов’язаннями та короткостроковими кредитами та позиками. Відповідно до забезпеченості запасів, згаданими варіантами фінансування, розрізняють чотири типи фінансової стійкості [34].

Абсолютна стійкість - цей тип фінансової ситуації зустрічається рідко та вказує, що для забезпечення запасів достатньо власного оборотного капіталу, платоспроможність підприємства гарантовано (Е1, Е2, Е3 > 0) [34];

Нормальна стійкість - для забезпечення запасів залучають власний (постійний) капітал та довгострокові кредити та позики,платоспроможність гарантована (Е1 < 0, Е2> 0, Е3 > 0 ) [34];

Передкризовий (критичний) фінансовий стан - для забезпечення запасів крім власного оборотного капіталу та довгострокових кредитів і позик залучають короткострокові кредити та позики, платоспроможність порушено, але є можливість її відновити за рахунок скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів (Е1 < 0, Е2< 0, Е3 > 0) [34];

Кризовий фінансовий стан - для забезпечення запасів, не вистачає зазначених джерел їх фінансування, підприємству загрожує банкрутство, поновлення запасів відбувається за рахунок коштів, які сформувалися за рахунок уповільнення оборотності кредиторської заборгованості (Е1 < 0, Е2< 0, Е3 < 0) [34].

Таблиця 2.24 Узагальнюючи показники фінансової стійкості підприємства, тис. грн.

Показники

2007 рік

2008 рік

Відхилення (+/-)

Наявність власного оборотного капіталу для формування запасів (Н1)

1411

1530

119

Наявність власного оборотного капіталу, довгострокових кредитів та позик для формування запасів (Н2)

1411

1530

119

Наявність власного оборотного капіталу, довгострокових, короткострокових кредитів та позик для формування запасів (Н3)

1411

1530

119

Запаси (Н4)

2535

2811

276

Надлишок (+) нестача (-) власного оборотного капіталу для формування запасів (Е1)

-1124

-1281

-157

Надлишок (+) нестача (-) власного оборотного капіталу, довгострокових кредитів та позик для формування запасів (Е2)

-1124

-1281

-157

Надлишок (+) нестача (-) власних оборотних, довгострокових, короткострокових кредитів та позик для формування запасів (Е3 )

-1124

-1281

-157

Запас стійкості фінансового стану, дів(ЗС)

-49,2

-48,2

-1

Надлишок (+), нестача джерел (-) фінансування на 1 грн. запасів, грн. (Д1)

-0,44

-0,46

-0,02

Номер типу фінансової ситуації відповідно класифікації

4

4

-

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Фінансова криза та можливі шляхи її подолання
Економіка ніколи не стоїть на місці, її розвиток постійно йде вгору, але кожна висота починається з падіння. Це породжує циклічний характер світового господарства. Економічний цикл - це п ...

Аналіз фінансового стану та облік фінансових результатів (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю Родіна-Агро Жовтневого району)
Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується економічними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової трансформації в умовах глобалізаціїних процесів. О ...

Інфляція в Україні
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіши ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.