Меню сайту

Аналіз фінансового стану ПАТ «Завод «Фіолент»

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов’язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства - акціонерів, банків, податкових адміністрацій - свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.

Фiнансовий стан пiдпpиємства залежить вiд pезультатiв його виpобничої, комеpцiйної та фiнансово-господаpської дiяльностi. То­му на нього впливають усi цi види дiяльностi пiдпpиємства. Передовсім на фiнансовому стані пiдпpиємства позитивно позначаються безпеpебiйний випуск i pеалiзацiя високоякiсної продукції.

«Таблиця 2.1»

Основні показники діяльності ПАТ «Завод «Фіолент» за 2010-2012 р.р.

Показники

Значення показників

Темпи приросту, %

2010р.

2011р.

2012р.

2011/2010

2012/1011

Виручка від реалізації продукції

104564

159538

229574

152

144

Собівартість реалізованої продукції

71866

109302

157090

152

144

Чистий прибуток

7472

12033

18669

161

155

Витрати на оплату праці

53685

58289

62325

108

107

Середньорічна вартість основних засобів

36264

36407,5

36648

100

100

Дебіторська заборгованість

30366

29675

33789

98

114

Кредиторська заборгованість

4055

2001

2057

50

103

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Україна у вимірі індексу людського розвитку (1998-2009 рр)
Сьогодні в період трансформаційних змін соціальної та економічної системи України та багатьох країн світу однією з найважливіших проблем суспільства є не лише збереження, а й примноженн ...

Види і мотиви злиття і поглинання
А.В. Дудар викладач Донецького державного університету управління Торезький коледж, А.І. Войтенко студентка Донецького державного університету управління Торезький коледж. В статті ...

Аналіз товарних запасів в магазині
Становлення ринкових відносин в Україні характеризується динамічною зміною економічної ситуації, зростаючою невизначеністю розвитку складових господарської системи. Сьогодні мало не всі ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.