Меню сайту

Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Завод «Фіолент»

«Таблиця 1.1»

Загальна характеристика ПАТ «Завод «Фіолент»

1. Повна і скорочена назва підприємства

Приватне акцiонерне товариство "Завод "Фiолент" , ПАТ "Завод "Фiолент"

2. Дата реєстрації підприємства

28.01.1994

3. Поштова і юридична адреса

м. Сімферополь, вул.Київська 34/2

4. Вид діяльності (основний)

Виробництво контрольно-вимiрювальних приладiв апаратури, Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту, виробництво електричних побутових приладiв

5. Організаційно-правова форма, форма власності

Приватне акціонерне товариство

Джерело: статут, установчі документи

Публічне акціонерне товариство "Завод "Фіолент" засноване відповідно до рішення міністра Мінмашпрому України від 14 жовтня 1993р. шляхом перетворення державного підприємства "Завод «Фіолент" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України “Про корпоратизацію підприємств” від 15.06.1993 р. № 210/93 та перейменоване відповідно до частини п’ятої розділу XVII Закону України «Про акціонерні товариства».

Предметом діяльності Товариства є:

виробництво контрольно-вимірювальних приладів;

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;

дослідження і розробки в галузі технічних наук;

діяльність автомобільного вантажного транспорту;

діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;

виробництво електричних побутових приладів;

оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;

роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших групувань;

оптова торгівля будівельними матеріалами;

оптова торгівля іншим промисловим обладнанням;

розробка, впровадження, виробництво нових видів продукції, робіт (послуг) і нових технологій;

надання послуг з встановлення обладнання, монтажу і введення в експлуатацію, ремонт, технічне гарантійне і сервісне обслуговування обладнання, а також навчання персоналу;

науково-технічні, консультаційні, маркетингові послуги;

електро- і радіозв’язок;

вантажно-розвантажувальні і транспортно-експедиційні роботи і послуги, у тому числі за замовленнями населення;

ремонт і технічне обслуговування автомобілів і інших транспортних засобів, автосервіс, організація мийних, заправних станцій;

здійснення експортно-імпортних операцій, включаючи бартерні;

науково-дослідні, конструкторські технологічні, проектні роботи;

посередницькі послуги при купівлі-продажі товарів народного споживання, дилерські, брокерські, маклерські послуги;

складські, консигнаційні послуги;

здача у наймання (оренду) обладнання і машин (лізинг, хай ринг, рейтинг);

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Аналіз ефективності діяльності малого підприємства
Наприкінці ХХ ст.. малий бізнес в Україні став реальністю і перетворився у самостійний сектор економіки, зорієнтований на ринкові умови розвитку. За останнє десятиріччя функціонуванн ...

Іноземні інвестиції в Україну
Розвиток будь-якої держави пов'язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва і створення ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється ...

Україна у вимірі індексу людського розвитку (1998-2009 рр)
Сьогодні в період трансформаційних змін соціальної та економічної системи України та багатьох країн світу однією з найважливіших проблем суспільства є не лише збереження, а й примноженн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.