Меню сайту

Виробництво продукції ВАТ «Стахановський завод феросплавів»

Феросиліцію являє собою сплав кремнію з залізом. Назва марки відображає середній вміст кремнію в сплаві. Останнє до 100% - залізо. Крім корисних елементів - кремнію і заліза - феросиліцію містить невелику частину алюмінію, марганцю, хрому. Виплавка феросиліцію різних марок здійснюється за принципово однаковому технологічному процесу: відновлення крмнезему кварциту вуглецем коксу при високих температурах, плавлення заліза сталевої стружки і змішування заліза з відновленим кремнієм в горні печі. Значна частина м феросиліцію арок ФС 65 та ФС 75 з низьким (до 1,5%) вмістом алюмінію використовується для отримання трансформаторної і динамной сталі, яка містить 2,5-4,2% кремнію і володіє невеликим залишковому магнетизмом. Добавка до стали 1,3-2,0% кремнію підвищує межа плинності і пружності сталі. Така сталь використовується для виготовлення ресор і пружин. З 2006 року підприємство також спеціалізується на виробництві фероселікомарганца, який являє собою сплав марганцю, заліза і кремнію. Державний стандарт України ДСТУ 3548-97 "феросилікомарганець. Загальні технічні умови" передбачає такі марки сплаву, які має можливість виплавляти завод, марка МнС17 в якій вміст марганцю дорівнює не менше 65%, а вміст кремнію 15-20%. У 2005 році завод почав виробляти високовуглецевої феромарганець марки ФМн78 і переробний нізкофосфорістий шлак. Феромарганець використовують як рокіслювач стали з метою поліпшення її якості, а також у виробництві та легуванні сталі. На цей час повністю зупинено виробництво низько відсоткових марок феросиліцію ФС 20 та ФС 25 у зв'язку з відсутністю достатньої кількості сталевого брухту і 90% у зв'язку з феросиліцію відсутністю шихти (деревне вугілля, одубіна, деревини тирса). На заводі є цех з виробництва електродної маси, яка використовується підприємством для виробництва електродів, а також частково для продажу.

Таблиця 2.2. 1. План випускається

Ві д продукції

Од. змін.

Від чет за попе-щий рік

Від парний рік

план

фа кт

% до плану

Ос новних номенклатура.

Ферросіліцій марки фс 45

баз. т

21325

8279

8469

102,3

Ферросіліцій марки фс 65

баз. т

40925

45362

45481

100,3

Ферросіліцій марки фс 75

баз. т

14409

0

0

0

Итого в перерахунку на 45%

тонн

104454

73802

74142

100,5

Ферросілікомарганец МнС17

баз. т

97994

148007

147941

100,0

Ферромарганец ФМн78

772

7110

7198

101,2

Інші види продукції.

Е лектродная маса

тонн

9423

11624

11649

100,2

Т еплоенергія

Гкал

125127

132837

132348

99,6

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Економiчна ефeктивнiсть iнформацiних тeхнологiй в управлiннi пiдприємством при здiйснeннi ЗEД (на прикладі ПрАТ Рiвнe-Борошно)
З глобальним розвитком суспiльства, пiдприємств, i наукових тeхнологiй управлiння ними зростає роль сучасних iнформацiйних тeхнологiй. Бeз iнформацiйних тeхнологiй тeпeр важко уявити буд ...

Житлове будівництво в Україні
Проблема забезпечення населення житлом, як на початку 90-х років XX ст. так і нині, належить до найгостріших соціально-економічних проблем в Україні. Наша країна має потребу у функціону ...

Земельні ресурси підприємства
Високоефективну і конкурентоздатну економіку можуть формувати і розвивати лише професійно компетентних і досвідчених управлінських кадрів всіх рівнів, перш за все господарських керівник ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.