Меню сайту

Планування діяльності підприємства: віди планів, плановані показники та їх розрахунок

Планування діяльності підприємства включає перспективне, поточне і оперативне планування. Всі види планування мають різні завдання і зміст.

Перспективне планування - виражається у формі складання плану на наступний рік, а також на п'ять років. Це обумовлено тим, що саме протягом періоду більше одного року вдається вирішити завдання перекладу підприємства на більш високий організаційно-технічний рівень, відновити і поліпшити якість, номенклатуру і асортимент виготовленої продукції, істотно поліпшити якісні показники роботи підприємства, продуктивність праці та рентабельність.

Поточне планування - виражається у формі складання річного плану. Конкретним завданням поточного плану є уточнення завдань п'ятирічного плану. Це завдання вирішується на основі розрахунку великого числа показників.

Оперативне планування - охоплює розробку планів на короткі проміжки часу: місяць, декаду, добу, зміну. При цьому планові завдання доводяться до конкретних виконавців у кожному підрозділі-цеху, відділенні, виробничій ділянці і робочому місці. Оперативне планування конкретизує і уточнює планові завдання по місцю, часу і їх нормативній базі.

До основних планованим показників відносяться прибуток і рентабельність.

Прибуток - різниця між об'ємною товарної продукції в оптових цінах підприємства та її повною собівартістю; використовуються для визначення рентабельності виробництва виробів. Факторами зростання прибутку є збільшення обсягу продукції, зниження її собівартості, зміна структури продукції, скорочення непродуктивних витрат і втрат.

Рентабельність - один з показників діяльності підприємства, що характеризує прибутковість виробничої діяльності за певний період часу.

Основними факторами підвищення рентабельності виробництва є:

. Зниження собівартості;

. Підвищення якості продукції;

. Зниження втрат матеріальних і трудових ресурсів;

. Більш повне використання обладнання.

Планування діяльності здійснюється на основі системи перспективних, поточних та оперативних планів.

Річні плани з розподілом завдань по кварталах складаються на основі завдань перспективного плану на кожен рік, економічних нормативів і виробничої програми підприємства сформованою з урахуванням укладених договорів із споживачами.

Основою планування та оцінки діяльності підрозділів підприємства є техніко-економічні показники, які поділяються на затверджувані та оціночні.

Оціночні показники відображають основні вимоги, що пред'являються до структурних підрозділів, і застосовуються для оцінки їх виробничої діяльності: для економічного стимулювання і економічної відповідальності.

Таблиця 2.1.1. Основні показники виробничо-господарської діяльності

На іменування показників

Од.змін.

2010 р

2011 р

% до плану

Реализация товарної продукції

тис. грн

478418,3

646468,1

135,1

Об'єм товарної продукції в діючих цінах

тис. грн

496156,4

653 918,3

131,8

Об'єм товарної продукції в порівняних цінах на 01.01.2007 р.

тис. грн

744988,0

1073829,3

122,5

Среднемесячная заробітна плата 1 працюючого

грн.

1243,0

1484,0

119,4

Виработка товарної продукції в порівнянних цінах

тис. грн.

451,8

636,9

119,8

Собівартість товарної продукції

тис. грн

516376,9

619884,8

За витрати на 1 грн. товарної продукції

коп.

104,08

94,8

91,06

Фінансових результат

тис. грн

-30097

4179

-

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз діяльності компанії Фенікс
При переході української економіки на ринкові відносини основні завдання функціонування підприємств вирішувалися в рамках централізованого управління. Виробничо-фінансовий план підприєм ...

Формування стратегії розвитку та її реалізація на підприємстві харчової промисловості
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується докорінною зміною умов функціонування організації, що обумовлюється підвищенням рівня мобільності зовнішніх чинників та посилен ...

Економічний аналіз діяльності ЗАТ Одесавинпром
Економічний аналіз на відміну від інших видів аналізу відноситься до абстрактно-логічних методів дослідження економічних явищ. Економічний аналіз означає виділення окремих показників ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.