Меню сайту

Аналіз роботи та фінансових документів

лінійний цеховий ліквідність баланс

Табл. 2.1 Показники ефективності видів діяльності підприємства

Об'єкти господарської діяльності

обсяги реалізації

витрати на виробництво та збут

прибуток

рентабельність,%

мюслі

2011 р.

3807.1

2909.1

156

30.9

2012 р.

5145.6

3956.2

243.1

30.06

Порівнюючи показники діяльності підприємства за 2 роки ми бачимо що обсяги реалізації збільшилися але рентабельність виробництва зменшилася тому, що виріс відсоток матеріальних затрат в собівартості виробляємої продукції,це могло відбутися за рахунок збільшення цін на сировину та супутні матеріали.

Табл. 2.2 Використання трудових ресурсів ТОВ "ККС"

Категорії ПВП

2011

2012

Відхилення

чол.

%

чол.

%

Робочі

8

66

7

64

1

Керівники

2

17

2

18

-

Спеціалісти

2

17

2

18

-

Всього

12

100

11

100

1

Табл. 2.3

п/п

Назва показника

2011

2012

Відхилення

Абсолютне

%

1

Середньоспискова чисельність штатних працівників спискового складу, чол.

12

11

-1

8.3

2

Прийнято працівників

-

-

-

-

3

Вибуло працівників, чол.

1

1

4

Коефіцієнт обороту з прийому працюючих

0

0

-

-

5

Коефіцієнт плинності кадрів

0.083

0.09

0.007

-

6

Коефіцієнт постійності складу персоналу підприємства

0.917

0.91

0.007

9.9

7

Фонд оплати праці, тис. грн.

147.8

154.8

+7

4.7

8

Середньомісячна заробітна плата, грн.

1026

1173

+147

14.3

9

Виручка (без врахування ПДВ), тис. грн.

3111.9

4263.9

+1152.0

37

10

Продуктивність праці (тис. грн. / чол.)

259.3

387.6

+128.3

49.4

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Заходи по удосконаленню організації підготовки виробництва на підприємстві
Прибуток є спонукальним мотивом і джерелом діяльності підприємства. Підприємство приводить у рух усі виробничі фактори - капітал, працю, природні ресурси - для створення продукту, його н ...

Аналіз та характеристика діяльності ВАТ Львівхім
Метою виробничої практики з фаху є розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення при ...

Шляхи підвищення рентабельності підприємства
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Суть фінансової дія ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.