Меню сайту

Аналіз виробництва та реалізації продукції на прикладі ЗАТ «Елісон»

Закрите акціонерне товариство «Елісон» засноване відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 30 березня 1994 року N 15-1 Г 1, шляхом перетворення орендного підприємства завод «Оріон» у відкрите акціонерне товариство. Місце знаходження ЗАТ - м. Вінниця, вул. Чігрина, 71. Метою діяльності ЗАТ “Елісон” є найбільш ефективне використання майна товариства шляхом спільної діяльності по запровадженню нових технологій, форм організації виробництва і оплати праці, та задоволення потреб населення у продукціі, роботах, послугах підприємства, зниженню собівартості виробництва, підвищення ефективності праці.

ЗАТ створено з метою виробництва товарів, реалізації їх і отримання прибутку. Предметом діяльності ЗАТ «Елісон» є:

• виробництво та реалізація ліжок з дерев'яними та сталевими спинками, ліжок металічних, литва алюмінієвого, сітки сталевої одинарної, цвяхів будівельних, калориферів, банок для фарби, технологічної оснастки та інших виробів з металу та пластмаси;

• здійснення оптового продажу товарів державної торгівлі комерціалізованим, орендним, позаринковим споживачам України, споживчої кооперації, а також торгівельним організаціям інших держав СНД та закордонним партнерам відповідно до чинного законодавства;

• самостійне вирішення питань розвитку власної матеріально-технічної бази, внесення змін до складу майна, спрямовані на підвищення функціональної активності, проведення реконструкцій, розширення та технічного переобладнання виробничих фондів, проведення капітального та поточного ремонту майна, а також його технічне обслуговування;

Статутній фонд ЗАТ становить 1348500 грн. Його поділено на 5364000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 грн.

Прибуток ЗАТ утворюється від господарської діяльності після покриття матеріальних витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку сплачуються відсотки за кредитами банків та за облігаціями, а також відносяться передбачені законодавством України податки та за облігаціями, а також відносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

ЗАТ «Елісон» здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі до органів державної статистики.

Таблиця 2.1 - Аналіз виробництва та реалізації продукції проводимо на прикладі ЗАТ «Елісон»

Показники

2010

2011

1

Обсяг виробленноі продукції, т.грн.

2194.1

1600

2

Обсяг реалізованої продукціі, т.грн.

1915

1682.6

3

Середньоспискова чисельність працівни­ків, чол.

282

254

4

Балансовий прибуток, т.грн.

554

130.5

5

Собівартість продукції, т.грн.

1629

1531.6

6

Фонд оплати праці промислово-вироб­ничого персоналу, т.грн.

426.2

264.6

7

Середня річна вартість основних фондів, т.грн.

8345.5

6389

8

Середньорічна виробнича потужність підприємства

25070

24420

Аналіз починаємо з загальної оцінки виконання річного плану за обсягом виробництва шляхом співставлення фактичних показників із плановими за відповідний період. На підставі даних по підприємству за 2010, 2011рр. Розрахуємо виконання плану за обсягом виробничої та реалізованої продукції

Таблиця 2.2 - Аналіз рівня динаміки основного обсягу виробництва

Рік

Показники

Вироблено

% виконання плану

Фактич.

Запланов.

2010

Обсяг товарної продукції

2194,1

2200

99,7

Обсяг реалізованої продукції

1915

2190

87,4

2011

Обсяг товарної продукції

1600

1650

96,9

Обсяг реалізованої продукції

1682,6

1600

105,2

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Економічний аналіз
В нових умовах формування ринкових відносин, функціонування підприємств різних форм власності, необхідно знаходити нові шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва, а також ум ...

АПК в сучасних умовах господарювання
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Форми та системи оплати праці
Наймана праця є одним із важливих елементів ринкової системи господарювання. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.