Меню сайту

Динаміка показників використання робочої сили

Аналіз рядів динаміки має за мету вивчення зміни явища за часом і встановлення його напрямку, характеру цієї зміни і вияв закономірності розвитку. Для оцінювання властивостей динаміки у статистиці застосовуються взаємопов’язані показники, або аналітичні показники.

У процесі аналізу динаміки суспільних явищ визначають абсолютний приріст, темпи зростання, приросту, абсолютне значення 1% приросту на основі порівняння рівнів ряду динаміки. За базу порівняння беруть попередній, або початковий рівень динаміки.

Абсолютній приріст показує на скільки одиниць підвищився або зменшився поточний рівень порівняно з базисним, тобто за той чи інший період часу.

де П - абсолютний приріст за t-у одиниць часу;

уi - порівнюваний рівень;t - базисний рівень.

Якщо за базу порівняння взяти попередній рівень, матимемо таку формулу ланцюгових абсолютних приростів:

де yі-1 - рівень попереднього періоду відносно порівнюваного.

Темп зростання показує, у скільки разів збільшився порівнюваний рівень відносно базисного.

Якщо за базу порівняння взяти попередній рівень, дістаємо ланцюгові темпи зростання.

Між ланцюговими і базисними темпами зростання, вираженими у вигляді коефіцієнтів, є певний взаємозв'язок. Добуток послідовних ланцюгових темпів зростання дорівнює базисному темпу зростання за відповідний період і, навпаки, поділивши наступний базисний темп зростання на попередній, матимемо відповідний ланцюговий темп зростання. [17, с. 212-214]

Темп приросту становить відношення абсолютного приросту до базисного рівня

Темп приросту можна визначити також відніманням від темпів зростання величини 100 або 1.

Абсолютне значення 1% приросту дорівнює відношенню абсолютного приросту до темпу приросту за той самий період.

де А - абсолютна величина 1% приросту.

Всі розраховані показники ряду динаміки занесемо в таблицю 2.8.

Таблиця 2.8 - Показники ряду динаміки використання робочої сили

Роки

Трудозабезпеченість на 100 га (чоловік)

Абсолютний приріст

Коефіцієнт росту

Темп росту, %

Темп приросту, %

Абсолютне значення 1 % приросту

Базисний

Щорічний

Базисний

Щорічний

Базисний

Щорічний

Базисний

Щорічний

2000

0,24

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

2001

0,21

-0,032

-0,032

0,867

0,867

86,748

86,748

-13,25

-13,25

0,002

2002

0,16

-0,077

-0,045

0,682

0,786

68,207

78,627

-31,79

-21,37

0,002

2003

0,19

-0,052

0,025

0,785

1,151

78,498

115,08

-21,50

15,08

0,002

2004

0,13

-0,107

-0,055

0,556

0,708

55,611

70,844

-44,38

-29,15

0,002

2005

0,21

-0,034

0,073

0,860

1,546

85,978

154,60

-14,02

54,605

0,001

2006

0,10

-0,139

-0,106

0,761

0,492

76,117

49,233

-23,88

-50,76

0,002

2007

0,17

-0,077

0,063

0,683

1,613

68,293

161,33

-31,70

61,336

0,001

2008

0,08

-0,165

-0,088

0,319

0,468

31,930

46,754

-68,07

-53,24

0,002

2009

0,17

-0,068

0,096

0,718

2,247

71,758

224,73

-28,24

124,73

0,001

2010

0,14

-0,098

-0,030

0,594

0,827

59,356

82,716

-40,64

-17,284

0,002

2011

0,11

-0,129

-0,031

0,466

0,786

46,645

78,585

-53,35

-21,415

0,001

2012

0,19

-0,052

0,077

0,786

1,684

78,562

168,428

-21,43

68,428

0,001

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Витрати виробництва, їх критерії та класифікація
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що підприємства в процесі своєї діяльності, здійснюваної на основі комерційного розрахунку та самофінансування, здійснюють матеріальні і ...

Вплив змін у вартості життя на розмір доходів
купівельний споживчий економічний населення Сучасна економіка є нестабільною і невизначеною. І це усім відомий факт, що був доведений багатьма вченими численну кількість разів. Влада з ...

Закономірності формування перехідної економічної системи та її особливості в Україні
Основна частина даної курсової роботи складається з 2-х розділів. Перший розділ має назву «Закономірності і особливості розвитку перехідних економік» і складається з 3-х підрозділів. В ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.