Меню сайту

Роль інформаційних технологій, займає дуже важливу роль у трансформації традиційних організаційних структур.

Невід’ємною частиною проекту на підприємстві ПАТ «Оболонь» є постійне вдосконалення системи управління, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів, та правильне передбачення тенденцій розвитку ринку.

Спрямованість ПАТ «Оболонь» на вдосконалення системи управління означає, що:

підприємство повинно бути надійним партнером для своїх постачальників і замовників при безумовному виконанні нормативних та законодавчих вимог, договірних зобов’язань;

ПАТ «Оболонь» повинно підкреслювати, що завтра вони повинні бути кращими в сфері якості, безпеки продукції, ставленні до довкілля та зменшенні професійних ризиків для персоналу та людей, що знаходяться на території підприємства;

потрібно вважати, що обов’язком підприємства є постійне виконання очікувань замовників щодо смакових якостей, зовнішнього оформлення, асортименту продукції та обслуговування;

дії керівництва повинні бути спрямовані на підвищення результативності системи управління;

повинно забезпечуватися підвищення мотивації співробітників і рівня задоволеності замовників та інших зацікавлених сторін.

ПАТ «Оболонь» неухильно повинна дотримуватись принципів гармонійного співіснування, взаємодії та постійного діалогу з суспільством. Взагалі підприємство усвідомлює свою відповідальність за стан навколишнього природного середовища. Саме тому корпорація «Оболонь» формує комплексну екологічну культуру, яка підкріплюється впровадженим стандартом систем екологічного керування ISO 14000.

Понад півтора десятиліття компанія «Оболонь» активно займається інвестуванням в соціальні проекти. Цей напрямок діяльності компанії багатогранний і включає: освітні проекти, допомогу соціально незахищеним прошаркам населення, сприяння відродженню духовності та історико-культурної спадщини, розвиток спорту. «Оболонь» щороку формує соціальний бюджет і виділяє частину продукції в рамках соціально значущих для суспільства проектів. Весь перелік діяльності є дуже важливим в наш час, потрібно все більше приділяти уваги та розвивати соціальну та інноваційні сфери діяльності на підприємстві.

Вищим керівництвом повинно створюватись та покращуватись середовище, в якому нові ідеї і нові вироби є невід'ємною частиною культури і стилю організації. Дуже багато в управлінні проекту залежить від керівника або менеджера проекту.

Висновки

ПАТ«Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води України. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, Bitburger, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» - найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.

З кінця квітня 2010 року компанія «Оболонь» розширила лінійку ТМ «Живчик», розпочавши випуск нового напою «Живчик з соком яблука негазований». Цей крок відповідає останнім тенденціям на світовому ринку безалкогольних напоїв, де великою популярністю користуються негазовані напої.

Реалізація наступальної стратегії передбачає суттєве нарощування організацією виробничих потужностей або диверсифікацію діяльності з метою розширення частки ринку і зміцнення конкурентних позицій. Це потребує втілення у життя відповідних інноваційно-інвестиційних проектів. Масштабність робіт і капіталовкладень обумовлюють необхідність ретельного обґрунтування доцільності реалізації проекту, проведення його всебічної експертизи для зниження можливого ризику, який супроводжує будь-які інновації. Успішна реалізація проекту неможлива без чіткого узгодження робіт у просторі і часі, що вимагає ефективних планування і організування, контролювання і координування дій учасників, узгодження їхніх інтересів у межах конкретного інноваційного проекту і з урахуванням стратегічних завдань кожного учасника.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Удосконалення управління ефективністю виробництва в умовах ПП Каравай м. Житомир
Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що в сучасних умовах господарювання управління ефективністю виробництвом набуває великого суспільного, морально-емоційного та стимулююч ...

Аналіз фінансового стану та облік фінансових результатів (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю Родіна-Агро Жовтневого району)
Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується економічними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової трансформації в умовах глобалізаціїних процесів. О ...

Інноваційна діяльність підприємства
У цей складний для України період відродження ринкових відносин, коли вкрай важливими завданнями є збереження промислового комплексу, його структурна перебудова і забезпечення подальшог ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.