Меню сайту

Організація управління інноваційним проектом в ПАТ «Оболонь» та оцінка його ефективності

Компанія «Оболонь» веде постійний діалог із зацікавленими групами населення та дотримується стандартних зобов’язань, які передбачені законами України. ЗАТ «Оболонь» своєчасно і в повному обсязі сплачує податки та збори до бюджету, виплачує заробітну платню, створює нові робочі місця. Компанія належить до найбільших платників податків м. Києва та України. «Оболонь» має репутацію одного з найкращих роботодавців України. Сьогодні на підприємствах компанії працює близько 7000 осіб[22].

Корпоративні принципи:

відносини з державою: своєчасна і в повному обсязі сплата податків та зборів до бюджету,

створення нових робочих місць;

відкритість і прозорість діяльності компанії;

надійність у відносинах із партнерами та замовниками;

виконання очікувань замовників щодо смакових якостей, зовнішнього оформлення, асортименту продукції та обслуговування.

Стратегія ЗАТ «Оболонь» націлена на задоволення вимог та очікувань замовників і, за рахунок цього, на утримання лідируючої позиції на ринку пива та безалкогольних напоїв, при постійній увазі до запобігання забрудненню і збереження навколишнього середовища та врахування інтересів зацікавлених сторін. У рамках проекту «Живчик негазований» взаємодіють різні організації й окремі виконавці: внутрішні і зовнішні користувачі результатів проекту; внутрішні і зовнішні постачальники ресурсів; внутрішні функціональні відділи. Наприклад внутрішнє середовище в рамках проекту такі як головний офіс: відділ зв'язків з громадськістю, відділ кадрів, відділ матеріально-технічного постачання, відділ операційного управління Південного регіону (АР Крим, Херсонська область,Миколаївська, Одеська обл.), відділ торгового маркетингу, відділ екскурсій, відділ експорту та ін. Оболонь в Україні: Чернігівська область, Хмельницька область та ін. В управлінні інноваційним проектом «Живчик негазований» одну з основних ролей відіграють менеджери вищої ланки організації, що приймають рішення щодо цілей і пріоритетів проекту, обсягів фінансування і ресурсного забезпечення. Цей рівень менеджменту відіграє ключову роль на передінвестиційній стадії проекту, коли приймаються рішення щодо проекту в цілому. На стадії планування і запуску проекту управлінські рішення стосуються стратегії досягнення цілей проекту, і центр менеджменту переміщується на стратегічний організаційний рівень.

На стадії реалізації проекту основна маса управлінських рішень стосується оперативного планування, технічної реалізації і тактики виконання завдань. Головну роль на стадіях виконання відіграє організація роботи команди проекту. Виділяють різні види ефектів інноваційного проекту[3]. Одними з важливих є такі, як соціальний та економічний. Адже проект «Живчик негазований» направлений на задоволення потреб споживача з його новими смаками та позиціонування його як сімейного напою. Успіх інноваційного проекту «Живчик негазований» залежить від ефективної взаємодії менеджерів та спеціалістів цього проекту.

Управління інноваційним проектом відбувається зі зв'язком стратегії фірми. Воно є вбудоване в стратегію фірми та відповідає цілям підприємства.

Організаційний підрозділ, який займається підготовкою інноваційного проекту «Живчик безалкогольний» відповідає корпоративній культурі фірми.

Успіх інноваційних змін багато в чому залежить від того, наскільки вони враховані в стратегічних планах фірми. Облік розвитку нових технологій, обмеженого і переривчастого характеру цього розвитку буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності фірми.

Важливо визначитися з довгостроковими інноваційними проектами, налагодити контакт між організаційною структурою проекту, службами маркетингу і виробництва.

Організаційною структурою інноваційного проекту «Живчик негазований» є сильна матрична структура, яка зображена на рис. 4.

Рис.4 Сильна матрична організаційна структура

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Історія економічних учень
Історію людства ділять на доісторичну та історичну. Межа між ними не чітко визначена. Але вважається, що історія повинна бути документована. А документування можливе лише з появою писем ...

Аналіз економічного потенціалу підприємства та напрями підвищення ефективності його використання
Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, наявність конкретних переваг, що виступають гарантом тривалого та ефективного функціонування підприємства в ри ...

Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації)
Незважаючи на позитивні зрушення в економіці, що відбулися в останні роки, практично кожне друге підприємство ще залишається збитковим. Проблема збитковості підприємств та організацій - ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.