Меню сайту

Заходи,що застосовуються для підвищення ефективності діяльності ресторанного підприємства.

товариська взаємодопомога;

розвиток змагальності та здорової конкуренції між працівниками;

зміцнення суспільних засад у життєдіяльності підприємства .

Взаємодія техніки й організації праці проявляється у двох напрямах.

По-перше, при впровадженні науково - технічного прогресу часто вдаються до технічних рішень. Так, техніка, що застосовується при механізації трудових процесів та автоматизації управлінських функцій, допомагає покращити час обслуговування, його якість, краще організувати робочі місця, поліпшити умови праці.

По-друге, впровадження нової техніки та прогресивних технологій повинно поєднуватися з можливостями підприємства й створювати працівникам найбільш прийнятні умови праці. Окрім того, здійснювана на підприємствах технічна реконструкція змінює всю організацію праці.

Оскільки впровадження науково - технічного прогресу поширюється на всі роботи, у тому числі й управлінські, воно часто сприяє серйозним змінам в організації управління, вимагає удосконалення планування, обліку і звітності.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Види ринку
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаєм ...

Ціноутворення в умовах перехідної ринкової економіки
Ціноутворення є найважливішим критерієм успіху підприємства і його товару на будь-якому ринку. У своїй роботі я опишу нормативно-параметричні методи розрахунку ціни на товар, приведу приклад комплексн ...

Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі
Темою, обраною для розгляду в даній роботі є антимонопольне регулювання в корпоративному секторі. На сьогодні для економіки України висвітлення даного аспекту являється надзвичайно ак ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.