Меню сайту

Сутність франчайзингу, його основні форми, види

У сучасному розумінні франчайзинг як спосіб розповсюдження товарів і послуг розвинувся після Другої світової війни. Далі, як показала практика, з кінця 50-60 років XX ст. франчайзинг став перспективною формою бізнесу в цілому і однією з найрозповсю - дженіших передових форм малого бізнесу.

В Радянському Союзі він існував як міжнародне співробітництво (за такою схемою працювали компанії Кока-Кола і Пепсі-Кола). В 1990-х роках з часу набуття незалежності Україною франчайзинг з певними особливостями починає розвиватися й тут.

Вивчення досвіду застосування франчайзингу країнами світу та особливостей реалізації відповідних схем в Україні - досить актуальна проблема.

Історія цих відносин заглиблена корінням у середньовіччя. В оксфордському словнику англійської мови (1933 р.) сказано, що franchising - це усі права і свободи епіскопатів, пожалувані королівською короною у 1559 p., a franchises - ярмарки, ринки та інші місця, відведені для торгівлі.

Свого часу король Британії надавав баронам право збирати податки на визначених територіях в обмін на різні послуги, наприклад, такі, як поставка солдатів для армії. Ці елементи права, або привілеї, що давали змогу експлуатувати певну територію, формували франчайзингові засади кількома століттями.

Можна навести кілька визначень поняття франчайзингу.

По-перше, воно походить від французького franchir, яке означає звільнення. Первинний його зміст - звільнення від рабства. Сьогодні цей термін має кілька різних значень і дехто з фахівців вважає франчайзинг галуззю з надання певних послуг.

Однак типовий франчайзинг являє собою договір між продавцем і покупцем, який надає можливість першому продавати свій товар чи послугу другому.

По-друге, франчайзинг - це форма підприємництва, заснована на системі взаємовідносин, які закріплені в угоді, що за нею одна сторона (франчайзер) надає право діяти від свого імені (реалізовувати товари) іншій (франчайзі), сприяючи розширенню ринків збуту [5, с. 33,35-37].

По-третє, франчайзинг - це певне право у сфері промислової власності або авторського права, в межах якого реалізують ділові операції у сфері виробництва товарної продукції або надання послуги на внутрішньому ринку, в тому числі для країн з розвиненою та перехідною економікою, використовуючи структури та персонал місцевої фірми.

Усі ці визначення розкривають особливості франчайзингу за його реалізації в сучасних умовах розвитку світової економіки. Його застосовують у сферах послуг і збуту товарів, а також здійснення робіт, надаючи можливість існувати більш як 500 видам діяльності, найчастіше - для малих і середніх підприємств. Отже, можна стверджувати, що франчайзинг - це економічні відносини XXI ст. у сфері реалізації послуг, товарів і виробництва підприємствами малого і середнього бізнесу.

Франчайзинг - це купівля готового бізнесу, що має переваги в порівнянні з бізнесом, який починають з нуля. Коли покупець має вільні кошти чи бажає вкласти їх або диверсифікувати капіталовкладення, він може купити готовий бізнес. У свою чергу це дасть йому можливість поминути стадію первинних витрат без віддачі та мати вже розкручену торгову марку, необхідні ліцензії та сертифікати, працездатну команду, клієнтську базу тощо.

Розглянемо основні варіанти організації франчайзингу. Поширено кілька варіантів класичного франчайзингу. Найчастіше використовуються:

Субфранчайзинг;

Регіональний франчайзинг;

Франчайзинг, що розвивається.

Схематично варіанти зображення франчайзингу наведені в Додатку А.

За субфранчайзингу субфраичайзер освоює певну територію, забезпечуючи насамперед навчання франчайзі, вибирає приміщення тощо. Особливість субфранчайзингу полягає в тому, що франчайзі працює безпосередньо із субфранчайзером, сплачуючи йому роялті і рекламні внески. Франшиза містить більшу частину елементів, необхідну місцевому підприємству для становлення та успішного розвитку бізнесу; за франчайзером залишаються регулююча та контролююча функції. Пакет також може давати місцевому суб’єкту, субфранчайзеру, право на створення і обслуговування своєї власної субсистеми підприємств-субфранчайзі в рамках закріпленої за ним території. [2, с. 42-44]

Вибираючи регіональний франчайзинг, франчайзер має за мету здійснювати певний вид діяльності у визначеному географічному районі. У цьому разі він стримує підтримку головного франчайзі, який володіє правом не тільки вибирати нових франчайзі в будь-якому географічному районі, а й забезпечувати їхнє початкове навчання та інші послуги, що надає франчайзер. Головний франчайзер бере участь у розподілі платежів, а часто і внесків у регіональний фонд. Він користується всіма благами, які надає франчайзинг. Для нього франчайзі сплачує ліцензійні внески, а також внески на рекламу безпосередньо франчайзеру. Франчайзі залежить від його довготермінової підтримки. Обмежені ресурси, управлінські та фінансові можливості субфранчайзера відображаються на франчайзі.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Види і мотиви злиття і поглинання
А.В. Дудар викладач Донецького державного університету управління Торезький коледж, А.І. Войтенко студентка Донецького державного університету управління Торезький коледж. В статті ...

Формування доходів населення
Будь-яке суспільство є складним утворенням, що складається з людей, об'єднаних певними ознаками. Однією з основних характеристик людини в сучасному суспільстві є розмір і засоби одержанн ...

Витрати діяльності підприємства в умовах ринкової економіки
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяль ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.