Меню сайту

Оцінка ділової активності ТзОВ ВАП «Шаяни» у 2009-2011 рр.

В умовах дефіциту ресурсів, що склалися в Україні, проблеми ефективного розподілу та використання ресурсів підприємств виходять на одне з перших місць. Основним інструментом для оцінки ефективності використання ресурсів підприємства в умовах нестабільної економіки є оцінка й аналіз ділової активності суб’єкта господарювання, за допомогою якого можна об’єктивно оцінити результативність господарсько-фінансової діяльності підприємства та визначити перспективи його розвитку.

Від об’єктивності та точності оцінки й оптимізації ділової активності підприємства залежить якість важливих та відповідальних управлінських рішень, які дають змогу не пристосовуватися до змін на ринку, а активно реагувати та впливати на ринкову ситуацію, що постійно змінюється.

Оцінка ділової активності передбачає визначення результативності діяльності суб’єкта господарювання шляхом застосування комплексної оцінки ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів, що формують оптимальне співвідношення темпів зростання основних показників, а також зумовлюють проміжні та кінцеві результати діяльності.

Оцінка ділової активності ТзОВ ВАП «Шаяни» у 2009-2011 рр. на основі даних табл.2.2 дозволяє зробити висновок про наявність негативної тенденції до зменшення таких показників як коефіцієнти оборотності активів, власного капіталу, оборотних активів. Тобто, збільшується період часу, протягом якого ці активи перетворяться в грошові кошти.

Негативним є також зменшення значення коефіцієнтів оборотності кредиторської заборгованості та, відповідно збільшення періоду їх погашення, що свідчить про то, що ми повільніше розраховуються зі своїми зобов’язаннями.

Отже, загалом аналіз діяльності ТзОВ ВАП «Шаяни» показав, що до кінця аналізованого періоду підприємство розширює свою діяльність, збільшуються обсяги реалізації продукції та прибуток. Проте,, рентабельність все ще залишається досить низькою.

Підприємство є фінансово стійким. Щодо ліквідності, то загалом оборотних активів є достатньо для погашення поточних зобов’язань, але абсолютна і швидка ліквідність є низькою.

До кінця 2011 р. сповільнюється оборотність активів ТзОВ ВАП «Шаяни», про що свідчить значення показників ділової активності підприємства.

Подібні статті по економіці

Аналіз фінансового стану підприємства Укррічтранспроект
Відхід суспільства від системи планової економіки і вступ у ринкові відносини дуже сильно змінили умови функціонування підприємств. Підприємства, для того щоб вижити, повинні проявити і ...

Аналіз діяльності ВАТ Стахановский завод феросплавов
В ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як: - отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки, отримання інд і виділеного завдання; - ознайомлення ...

Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.