Меню сайту

Характеристика діяльності ТзОВ ВАП «Шаяни»

Виробничо-аграрне підприємство «Шаяни» створене, у формі товариства з обмеженою відповідальністю на підставі Господарського кодексу України та інших законів України, «Про господарські товариства», «Про власність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про режим іноземного інвестування». Засновниками товариства є громадяни України.

Найменування товариства:

• повне найменування - ТОВ «Виробничо-аграрне підприємство «Шаяни»»;

• скорочене найменування - ВАП «Шаяни».

Місцезнаходження Товариства: Україна, 90454, вул. Шаянська 1, смт. Вишково, Хустського району, Закарпатської області.

Предмет діяльності ТзОВ ВАП «Шаяни» розлив мінеральної води та виробництво безалкогольних напоїв, різноманітної плодоовочевої, консервованої продукції, соків тощо.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, власні основні та оборотні кошти, розрахункові та інші рахунки в банках, в тому числі - валютні, круглу печатку, штампи.

Товариство здійснює свою діяльність на принципах повного госпрозрахунку і самофінансування, вправі від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судах.

Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі товариства.

На сьогоднішній день заводу належать три виробничі майданчики:

На майданчику № 1, знаходяться основні виробничі дільниці, адміністративні і технічні служби, їдальня.

На майданчику № 2, знаходиться виробничі дільниці щодо виробництво різноманітних будівельних матеріалів з бетону, залізобетону, металу та дерева.

На майданчику № 3, розташовані склад та автотранспортна дільниця.

На кожному майданчику розміщені окремі виробничі цехи, які займаються різними видами діяльності, мають різну виробничу площу, кількість працюючих та обсяги виробництва продукції. Характерною особливістю ВАП «Шаяни» є те, що кожен цех діє незалежно один від одного та виготовляє різні види продукції, на яку є відповідні Сертифікати відповідності. В додатку А подано номенклатуру продукції, яку виготовляє підприємство.

Подібні статті по економіці

Аналіз динаміки матеріальних витрат та структура собівартості продукції в ПП Вебр
Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу на рівні окремих підприємств і їх внутрішніх структурних підрозділів, оскільки ці ланки (при будь-якій формі власності) складають ...

Іноземні інвестиції в Україну
Розвиток будь-якої держави пов'язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва і створення ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється ...

Господарський механізм
Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повно ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.