Меню сайту

Загальна характеристика підприємства та основні техніко-економічні показники його діяльності

Відкрите акціонерне товариство «Рівнеазот» - сучасне високоавтоматизоване виробництво, яке спеціалізується на випуску мінеральних добрив, органічних сполук і товарів народного споживання.

ВАТ «Рівнеазот» створено 13.11.95р. на базi орендного пiдприємства «Азот», яке до цього часу було державним хiмiчним пiдприємством. Це сучасне високопродуктивне, оснащене новими технологіямии, багатотонажне пiдприємство хiмiчної промисловостi було побудоване на Рiвненському Полiссi у 1965 році. Першочерговим завданням його створення був випуск високоефективних мінеральних добрив для підвищення врожаїв полів західних регіонів України.

Статутний фонд сформований за рахунок внескiв засновникiв: державного майна, вартiстю 77 445 980 гривень та майна органiзацiї орендарiв вартiстю 7 648 050 гривень та становить 85094080 грн.

Відкрите акціонерне товариство «Рівнеазот» - одне з найбільших підприємств в Україні. В 2009 році підприємству виповнилося 40 років.

ВАТ "Рівнеазот" входить до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для безпеки та економіки Держави згідно з ПКМУ №1346 від 29.08.2000р.

Рейтинг ВАТ «Рівнеазот» зафіксовано в переліку ста кращих підприємств України. Підприємство займає 35-е місце по експорту продукції та 67-е місце по обсягу товарної продукції із ста кращих підприємств України. Якість продукції підприємства, його торгова марка, а також безпечна технологія відзначена Міжнародними призами.

ВАТ «Рівнеазот» входить до складу холдингу Ostchem Group, який контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ.

В Україні шість азотних заводів. Вони розташовані в різних регіонах і майже не становлять конкуренції один одному в Україні і на світовому ринку. Маючи вигідне географічне розташування в межах України, ВАТ "Рівнеазот" на сьогодні забезпечує мінеральними добривами 11 областей Західного регіону Держави. Незначна віддаленість підприємства від портів Чорного моря і країн Балтії та кордонів країн Західної Європи дає можливість експортувати продукцію з мінімальними затратами на її транспортування.

На сьогодні предметом дiяльностi пiдприємства є :

виробництво мiнеральних добрив азотної групи - амiачна селiтра, вапняково-аміачна селітра, амiачна вода, аміак для сільського господарства, продукції виробничо-технічного та іншого призначення - аміаку промислового, неконцентрованої азотної кислоти, адипінової кислоти, нижчих дикарбонових кислот очищених, вуглекислоти, сухого льоду та ін.;

проведення науково-дослiдних робiт самостiйно i разом з iншими науково-дослiдними органiзацiями, тимчасовими творчими колективами;

надання сервiсних послуг в областi всiх видiв монтажу, наладки, технiчного обслуговування всiх видiв обладнання, пристроїв, транспортних засобiв;

здiйснення всiх видiв зовнiшньо-економiчної дiяльностi на основi дiючого законодавства;

посередницька дiяльнiсть, надання маркетингових послуг;

оптова i роздрiбна торгiвля хімічними продуктами;

органiзацiя пунктiв громадського харчування;

надання сервiсних та побутових послуг населенню;

підприємство має цех пошиву спецодягу, асфальтну установку;

будівництво будівель.

Причому слід відзначити, що на підприємстві пріоритетним є випуск саме азотних добрив, та продукції аміачної групи. Сировиною для виробництва азотних добрив є аміак, який, в свою чергу, виробляється із природного газу. Враховуючи це, вартість газу серйозно позначається на вартості аміаку, і має вагому складову у вартості добрив (у селітрі газу близько 30%). ВАТ «Рівнеазот» є єдиним виробником азотних добрив, аміаку, адипінової кислоти в Західному регіоні України. Коротка характеристика та техніко-економічні показники ВАТ «Рівнеазот» наведені в Таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Динаміка основних економічних показників ВАТ «Рівнеазот»

Показники

Од. виміру

Періоди (роки)

2008

2009

2010

1

2

3

6

7

8

1.

Обсяг виготовленої продукції

млн. грн.

1977342

1420198

1818276

2.

Обсяг реалізованої продукції

тис. грн.

639130

741235

1116071

3.

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

459906

557051

824673

4.

Середньорічна вартість ОВФ

тис. грн.

155696

157233

466201

5.

Річні амортизаційні відрахування

тис. грн.

20869

36959

30399

6.

Фондовіддача ОВФ

грн./грн.

2,37

3,19

8,88

8.

Розмір оборотних коштів

тис. грн.

169697

216194

501733

9.

Чисельність працівників, всього

чол.

5948

5954

5613

10.

Середньорічний виробіток одного працівника

тис. грн.

330

240

320

11.

Середньом. заробітна плата одного працівника

грн./чол.

1359,5

1688,7

1968,6

12.

Валовий приб. (включає прибут. та пост. витрати)

тис. грн.

126875

134074

197553

13.

Прибуток до оподат. (балансовий прибуток)

тис. грн.

22452

4023

141698

14.

Чистий прибуток (збиток)

тис. грн.

22452

4023

141698

15.

Рівень рентабельності

%

4,88

0,72

17,18

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Деpжавне pегулювання мігpаційних пpоцесів
Мігpаційні пpоцеси, які відбуваються в світі значно впливають на життя громадян країн, а також на pозміщення, чисельність і стан населення pізних кpаїн. Саме мігpація багато в чом ...

Управління якістю продукції
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, зумовленої, насамперед, рівнем задоволення потреб суспільства з найме ...

Аналіз економічного потенціалу підприємства та напрями підвищення ефективності його використання
Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, наявність конкретних переваг, що виступають гарантом тривалого та ефективного функціонування підприємства в ри ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.