Меню сайту

Визначення фінансово-економічної безпеки підприємства. Об'єкти й суб'єкти економічної безпеки підприємства

При переході промисловості України до ринкових відносин одним з головних завдань керівників підприємства є збереження їхньої стабільної діяльності. Залежно від величини й профілю підприємства, технологічного рівня виробництва на результати його діяльності можуть негативно вплинути як техногенні й природні катастрофи й аварії, так і протиправна діяльність кримінальних структур і конкурентів.

Економічна стабільність нерозривно пов'язана з поняттям економічної безпеки, тобто надійного захисту від різних видів погроз.

У широкому розумінні, економічна безпека підприємства означає захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також здатність швидко усунути різноманітні погрози або пристосуватися до різних погроз, які не відбиваються негативно на його діяльності.

Також економічну безпеку підприємства можна охарактеризувати так - це такий стан даного господарського суб'єкта, при якому життєво важливі компоненти структури й діяльності підприємства характеризуються високим ступенем захищеності від небажаних змін.

У кожному разі існує 3 категорії - об'єкти, піддані небезпеки ззовні, суб'єкти, що забезпечують безпеку й погрози, що запобігають, і самі негативні впливи, погрози, небезпеки.

Погрози на підприємстві можуть виникнути стосовно трьох об'єктів:

майну,

інформації,

людям.

Економічну безпеку забезпечують суб'єкти - спеціальні служби, створювані на підприємстві, які займаються організацією й проведенням заходів, спрямовані на захист інтелектуальної власності, договірної бази, протидії промислово-економічному шпигунству.

За певних умов і керівник підприємства може взяти на себе ці обов'язки або скористатися послугами фірм, що спеціалізуються на охоронній діяльності. Однак найбільше доцільно будувати систему захисту економічної безпеки на основі існуючої структури керування.

У завдання служби економічної безпеки входять:

визначення цілей і основних напрямків діяльності по забезпеченню ЕБП,

організація роботи системи захисту, контроль за її підтримкою в постійній працездатності,

розробка нормативів роботи з комерційною інформацією,

розробка мер безпеки й правил робіт, зберігання й транспортування матеріальних цінностей,

організація навчання персоналу підприємства правилам дотримання й підтримки режиму безпеки.

При цьому можна виділити наступний блок функцій, закріплені за відповідними структурними підрозділами:

Юридичний відділ відповідає за:

розробку вимог, доцільних для включення в умови товарів, що містяться,

правове навчання персоналу захисту від злочинних зазіхань,

розробку інструкцій з ЕБ для відповідних структурних підрозділів.

На спеціальний відділ покладена:

розробка порядку допуску персоналу до роботи з інформацією, що містить комерційну таємницю,

установлення правил і процедур класифікації, маркування документів і інших носіїв інформації, що містять комерційну таємницю,

паспортизація приміщень, де зберігаються товарно-матеріальні цінності, і здійснення мер по підвищенню надійності й фізичного захисту,

розробка, запровадження в дію й підтримку на охоронюваній території пропускного й внутрішнього режиму,

контроль виконання, аналіз стану надійності зберігання матеріальних цінностей, охорони, пропускного й внутрішнього режиму,

проведення внутрішнього розслідування по фактах порушення порядку роботи з майновими цінностями.

Крім того, для забезпечення фізичної схоронності документів, запобігання розголошення відомостей, що втримуються в них, що становлять комерційну таємницю, керівник підприємства повинен увести спеціальний порядок їхнього обліку, зберігання й використання. Організація цього процесу покладає на спеціальне діловодство.

Рекомендується на великих підприємствах створювати відділ протидії промислово-економічному шпигунству, що:

розробляє й проводить спеціальні міри відносно фірм-конкурентів,

підтримує контакти з органами безпеки,

надає допомогу керівникам підрозділів у вироблення й у здійсненні мер захисту відомостей у процесі конструкторської, виробничої й іншої діяльності,

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Витрати виробництва, їх критерії та класифікація
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що підприємства в процесі своєї діяльності, здійснюваної на основі комерційного розрахунку та самофінансування, здійснюють матеріальні і ...

Циклічність економічного розвитку, її природа та методи сучасного регулювання
Ринкова економіка, як відомо, прагне досягти рівноваги всіх процесів, що в ній відбуваються. Макроекономічна рівновага - це економічна рівновага на рівні держави. Для неї характерним є п ...

Вплив діяльності ТНК на конкурентоспроможність економіки України
Міжнародні корпорації останньої чверті XX ст. - початку ХХІ ст. є найважливішим елементом розвитку світової економіки і міжнародного бізнесу. Їх бурхливий розвиток відображає загострення між ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.