Меню сайту

Визначення фінансово-економічної безпеки підприємства. Об'єкти й суб'єкти економічної безпеки підприємства

При переході промисловості України до ринкових відносин одним з головних завдань керівників підприємства є збереження їхньої стабільної діяльності. Залежно від величини й профілю підприємства, технологічного рівня виробництва на результати його діяльності можуть негативно вплинути як техногенні й природні катастрофи й аварії, так і протиправна діяльність кримінальних структур і конкурентів. Окситоцин 10 ме на сайте http://www.trionisvet.ru.

Економічна стабільність нерозривно пов'язана з поняттям економічної безпеки, тобто надійного захисту від різних видів погроз.

У широкому розумінні, економічна безпека підприємства означає захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також здатність швидко усунути різноманітні погрози або пристосуватися до різних погроз, які не відбиваються негативно на його діяльності.

Також економічну безпеку підприємства можна охарактеризувати так - це такий стан даного господарського суб'єкта, при якому життєво важливі компоненти структури й діяльності підприємства характеризуються високим ступенем захищеності від небажаних змін.

У кожному разі існує 3 категорії - об'єкти, піддані небезпеки ззовні, суб'єкти, що забезпечують безпеку й погрози, що запобігають, і самі негативні впливи, погрози, небезпеки.

Погрози на підприємстві можуть виникнути стосовно трьох об'єктів:

майну,

інформації,

людям.

Економічну безпеку забезпечують суб'єкти - спеціальні служби, створювані на підприємстві, які займаються організацією й проведенням заходів, спрямовані на захист інтелектуальної власності, договірної бази, протидії промислово-економічному шпигунству.

За певних умов і керівник підприємства може взяти на себе ці обов'язки або скористатися послугами фірм, що спеціалізуються на охоронній діяльності. Однак найбільше доцільно будувати систему захисту економічної безпеки на основі існуючої структури керування.

У завдання служби економічної безпеки входять:

визначення цілей і основних напрямків діяльності по забезпеченню ЕБП,

організація роботи системи захисту, контроль за її підтримкою в постійній працездатності,

розробка нормативів роботи з комерційною інформацією,

розробка мер безпеки й правил робіт, зберігання й транспортування матеріальних цінностей,

організація навчання персоналу підприємства правилам дотримання й підтримки режиму безпеки.

При цьому можна виділити наступний блок функцій, закріплені за відповідними структурними підрозділами:

Юридичний відділ відповідає за:

розробку вимог, доцільних для включення в умови товарів, що містяться,

правове навчання персоналу захисту від злочинних зазіхань,

розробку інструкцій з ЕБ для відповідних структурних підрозділів.

На спеціальний відділ покладена:

розробка порядку допуску персоналу до роботи з інформацією, що містить комерційну таємницю,

установлення правил і процедур класифікації, маркування документів і інших носіїв інформації, що містять комерційну таємницю,

паспортизація приміщень, де зберігаються товарно-матеріальні цінності, і здійснення мер по підвищенню надійності й фізичного захисту,

розробка, запровадження в дію й підтримку на охоронюваній території пропускного й внутрішнього режиму,

контроль виконання, аналіз стану надійності зберігання матеріальних цінностей, охорони, пропускного й внутрішнього режиму,

проведення внутрішнього розслідування по фактах порушення порядку роботи з майновими цінностями.

Крім того, для забезпечення фізичної схоронності документів, запобігання розголошення відомостей, що втримуються в них, що становлять комерційну таємницю, керівник підприємства повинен увести спеціальний порядок їхнього обліку, зберігання й використання. Організація цього процесу покладає на спеціальне діловодство.

Рекомендується на великих підприємствах створювати відділ протидії промислово-економічному шпигунству, що:

розробляє й проводить спеціальні міри відносно фірм-конкурентів,

підтримує контакти з органами безпеки,

надає допомогу керівникам підрозділів у вироблення й у здійсненні мер захисту відомостей у процесі конструкторської, виробничої й іншої діяльності,

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз економічного потенціалу підприємства та напрями підвищення ефективності його використання
Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, наявність конкретних переваг, що виступають гарантом тривалого та ефективного функціонування підприємства в ри ...

Форми організації суспільного виробництва
Природа не дає в готовому вигляді всього того, що необхідно для задоволення людських потреб. Все це люди видобувають в процесі виробництва. Таким чином, виробництво є основою життя людс ...

Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин
Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгад ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.