Меню сайту

Шляхи оптимізації розвитку будівельної індустрії

Сьогодні існує реальна необхідність усунення значної нестачі та диспропорцій у територіальному розташуванні виробництва основних будматеріалів як чинника ціноутворення виходячи з наявності ресурсної бази заводів по регіонах; відсутності необхідності розширення повноважень Держбуду як куратора будівельного ринку України; багатьох існуючих нагальних проблем функціонування Державної іпотечної установи як регулятора вітчизняного ринку житлової нерухомості; таких подальших шляхів забезпечення функціонування будівельних компаній в умовах майбутнього зниження цін на нерухомість, як значне спрощення процедури отримання ділянок та поліпшення умов іпотечного кредитування населення; гострої необхідності застосування облігаційних схем та інших ринкових механізмів з метою залучення дешевого зовнішнього фінансування будівництва; необхідності утворення галузевої лізингової компанії з метою розвитку банківського кредитування будівельних компаній, забезпечення ліквідності заставного майна банків по безнадійних кредитах та задоволення попиту у специфічному обладнанні з боку будівельних компаній [21;26].

Таким чином, актуальних та гострих проблем з державного регулювання будівельної галузі, її поточного та перспективного розвитку існує доволі багато. Натомість останнім часом урядом з метою їх розв'язання було здійснено кілька кроків.

Сьогодні на рівні держави вважати пріоритетними можна наступні напрями в діяльності Міністерства будівництва в 2007 р.:

стимулювання інвестиційної діяльності шляхом спрощення і зменшення кількості дозвільних і погоджувальних процедур, а також зменшення розміру відрахувань на розбиття інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури;

оновлення і розробка регіональних схем планування територій, генеральних планів населених пунктів;

створення умов для розгортання будівництва соціального житла і житла, доступного для широких верств населення шляхом формування законодавчої, нормативної і організаційно-містобудівної основи;

розгортання реконструкції і теплової реабілітації житлових будинків перших масових серій;

забезпечення належної якості, стійкості, надійності і експлуатаційної безпеки будівель і споруд шляхом створення вертикалі архітектурно-будівельного контролю і проведення державної інвестиційної експертизи проектів за принципом організаційної єдності;

формування нормативно-правової основи для притоку нових технологій, матеріалів і виробів на будівельний ринок;

створення умов для формування могутніх вітчизняних будівельних компаній, оснащених сучасною матеріальною базою, інженерно-технічними і робочими кадрами, здатними забезпечити реалізацію крупних інвестиційних проектів;

забезпечення збереження пам'ятників архітектури і містобудування, традиційного середовища і культурних ландшафтів;

подальше вдосконалення нормативно-правової бази в здійсненні державної політики по реформуванню ЖКХ шляхом ухвалення Житлового кодексу України і внесення змін в чинне законодавство;

формування нормативно-правової основи по залученню інвестицій для підвищення ефективності і надійності функціонування житлово-комунального комплексу, забезпечення його стійкого розвитку;

впровадження нової моделі функціонального ринку послуг з управління і змісту багатоквартирного житла на основі конкуренції і розподілу функцій замовника і виконавця житлово-комунальних послуг шляхом стимулювання створення і функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будівель, удосконалення інституту управління будинками. Здійснення заходів по стимулюванню залучення суб'єктів підприємницької діяльності і малих підприємств в сферу надання житлово-комунальних послуг;

впровадження нової моделі функціонування ринку послуг централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення на основі конкуренції, змішаної форми власності і державного регулювання, в т.ч. приватизації джерел теплової енергії, перебуваючих в комунальній власності, або передачі в управління, оренду, концесію цілісних майнових комплексів водо-, теплопостачання і водовідведення;

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Асоціація як форма організації об’єднань підприємств
асоціація господарський об’єднання Як правило, одним із перших питань, що постає під час створення об’єднань підприємців (далі - асоціацій), є вибір їхньої організаційно-правової форми і ...

Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту ...

Витрати діяльності підприємства в умовах ринкової економіки
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяль ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.