Меню сайту

Оподаткування

Відповідно до статті 3, підпункт 3.1.1, Закону України "Про порядок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР підрядні будівельні організації є платниками податку на додану вартість.

Статтею 7, підпункт 7.3.1 закону визначено, що датою виникнення податкових зобов'язань з продажу робіт вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбулася будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт платником податку;

або дата зарахування коштів від замовника на банківський рахунок підрядчика як оплата робіт.

Відповідно до підпункту 7.3.7 Закону про ПДВ датою виникнення податкових зобов'язань виконавця з контрактів, визначених довгостроковими згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", є дата збільшення валового доходу виконавця довгострокового контракту.

Прибуток підрядних будівельних організацій визначається і оподатковується на загальних підставах, тобто доходи і витрати підрядчика визначаються за правилом першої події. Датою збільшення валових доходів вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата фактичного надання робіт (послуг) платником податку;

або дата зарахування коштів від замовника на банківський рахунок платника податку в оплату робіт (послуг), що підлягають продажу.

Проте підпункт 7.10 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" дозволяє платнику податку вибрати особливий порядок оподаткування результатів діяльності, що здійснюються за довгостроковим контрактом.

Закон визначає, що під терміном "довгостроковий договір (контракт)" слід розуміти будь-який договір на будівництво за умови, що такий контракт не планується завершити раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).

Виконавець самостійно визначає доходи і витрати, нараховані (понесені) протягом звітного періоду у зв'язку із виконанням довгострокового контракту, використовуючи оціночний коефіцієнт виконання такого довгострокового контракту.

Оціночний коефіцієнт виконання довгострокового контракту визначається як співвідношення суми фактичних витрат звітного періоду до суми загальних витрат, що плануються виконавцем при виконанні довгострокового контракту.

Дохід виконавця у звітному періоді визначається як добуток загальнодоговірної ціни довгострокового контракту на оціночний коефіцієнт виконання довгострокового контракту.

Витрати виконавця у звітному періоді визначаються на рівні фактично оплачених (нарахованих) витрат, пов'язаних із виконанням довгострокового контракту у такому звітному періоді.

Суми авансів або передоплат, наданих виконавцю довгострокового контракту, включаються до складу його валового доходу з метою оподаткування виключно в межах сум, визначених за оціночним коефіцієнтом.

Після завершення довгострокового договору виконавець здійснює перерахунок сум податкових зобов'язань, попередньо визначених ним за наслідками кожного податкового періоду протягом строку виконання такого довгострокового контракту, визначаючи фактичний коефіцієнт виконання як співвідношення витрат відповідних попередніх звітних періодів до фактичних загальних витрат, понесених (нарахованих) виконавцем при виконанні довгострокового договору, та дохід таких періодів як добуток кінцевої договірної ціни об'єкта довгострокового контракту на фактичний коефіцієнт виконання довгострокового контракту.

У разі коли за наслідками перерахунку виявляється, що платник податку завищив або занизив суму податкових зобов'язань, розраховану за наслідками будь-якого попереднього податкового періоду протягом виконання довгострокового контракту, зазначене завищення або заниження враховується відповідно у зменшенні або збільшенні валового доходу такого платника податку в податковому періоді завершення довгострокового контракту із застосуванням до суми визначеної різниці процента, що дорівнює 120 відсоткам ставки НБУ, що діяла на момент здійснення такого перерахунку, за строк дії такої переплати чи недоплати.

При цьому відлік строку позовної давності починається з податкового періоду, в якому завершується довгостроковий контракт.

Податкові звіти щодо результатів діяльності виконавця довгострокового контракту за наслідками кожного податкового періоду надається податковому органу за формою, що встановлена Державною податковою адміністрацією.

Висновок

В результаті вивчення підприємства ТОВ «Дім плюс Дім» зроблені висновки.

Будь-яке підприємство існує для споживачів, і тільки клієнти, потреби яких задовольняються, дають підприємству можливість вижити в умовах ринку, а у випадку ефективної діяльності отримувати прибуток і розширювати виробництво. Керівництву підприємства слід постійно та ретельно досліджувати ринки, визначати, хто в даний момент реально є клієнтом фірми. Покупець придбає, у широкому розумінні, найдешевшу та найзручнішу можливість швидко та якісно задовольнити свої потреби (досягти бажаного результату, виконати необхідний обсяг робіт). Отже, саме споживачі вирішують (встановлюють критерії) що саме (яку продукцію, роботи чи послуги) слід випускати підприємству і за якими цінами їх реалізовувати (активно впливають на процес ціноутворення).

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Шляхи зниження собівартості виробництва молока (на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Зоря Оржицького району Полтавської області)
Найважливішою галуззю продуктивного тваринництва України є скотарство, яке постачає незмінні продукти харчування і цінну сировину для харчової і переробної промисловості. У результаті го ...

Економіка сім'ї теоретичний аспект
Cкладність і суперечливість просування економіки України шляхом ринкових реформ значною мірою пов'язані з недооцінкою загальної ролі сектора сімейної економіки у формуванні ринкової сист ...

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.