Меню сайту

. Характеристика виробничої підсистеми.

ТОВ « Дім плюс Дім» у своїй діяльності використовує:

ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ.

Будівництво - це галузь матеріального виробництва, яка охоплює нове будівництво, реконструкцію, ремонт і реставрацію будинків і споруд.

Нове будівництво - це зведення будинків і споруд за вперше розробленим проектом.

Будівельна галузь об'єднує підрядні, проектні, інженерно-пошукові та науково-дослідні організації і установи. Основу галузі складають будівельно-монтажні організації і обслуговуючі їх транспортні та промислові підприємства.

Будівельне виробництво - комплекс взаємозв'язаних трудових процесів і виробничих стосунків, спрямованих на отримання будівельної продукції.

У трудовому процесі беруть участь виконавці, засоби і предмети праці. Кінцевим результатом трудового процесу є готовий продукт - будівельна продукція.

Будівельна продукція - це закінчені будівництвом і введені в експлуатацію будинки і споруди або їхні частини.

Будівельний об'єкт - будинок або споруда в процесі зведення - постійно змінює свої властивості й ступінь готовності, бо він знаходиться у безперервному процесі поступової реалізації проекту, що обумовлює зміну умов виробництва на конкретному будівельному майданчику.

Будівельний майданчик - простір, у якому розташовано будівельний об'єкт, існуючі й тимчасові споруди, інженерні мережі і матеріально-технічні ресурси, необхідні для виконання будівельних робіт.

До будівельних виробів належать попередньо виготовлені конструктивні елементи будинків і споруд - закладні деталі, арматурні сітки, двірні та віконні блоки, ферми, колони, балки, блок-кімнати тощо.

БУДІВЕЛЬНІ ПРОЦЕСИ.

Будівельними процесами називають виробничі процеси, які спрямовані на отримання будівельної продукції (наприклад, екскавація ґрунту, монтаж збірних конструкцій, фарбування стін тощо). Розділяють будівельні процеси за ознаками які наведені в табл.1.

Таблиця 1

Ознаки будівельних процесів підприємства

За складністю

прості, складні

За технологічними ознаками

заготівельні, транспортні та монтажно-укладальні.

За режимом виконання

неперервні і переривчасті процеси

За значенням у виробництві

ведучі та сумісні

За ступенем механізації

автоматичні, автоматизовані, комплексно-механізовані, механізовані та ручні.

За видом матеріалів

земляні, кам'яні, бетонні і залізобетонні

БУДІВЕЛЬНІ РОБІТНИКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОДУКТИВНІСТЬ

Для створення високоякісної будівельної продукції на ТОВ «Дім плюс дім» використовується певна категорія виконавців (робітників), які мають спеціальні знання і практичні навички для ефективного та безпечного виконання будівельних процесів.

Будівельні робітники, які мають певний фах, спеціалізуються на виконанні окремих видів процесів у межах свого фаху, тобто мають спеціальність. Наприклад, покрівельник є покрівельником жерстяником, покрівельником м'яких покрівель; опоряджувальник має спеціальність штукатура, маляра, личкувальника, паркетника.

Організація праці на підприємстві заснована на розподілі і кооперації праці виконавців. Розподіл праці здійснюється за умов додержання поопераційного принципу виконання будівельних процесів.

МЕХАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

На ТОВ «Дім плюс Дім» використовується механізація будівельних процесів (заміна ручної праці роботою машин і механізмів) та автоматизація будівельних процесів (керування і контроль - автоматикою).

ПОТОКОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ.

Рівномірність й безперервність виконання всіх видів робіт для забезпечення рівномірного та безперервного будівництва.

НОРМАТИВНА І ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.

Будівництво як сфера трудової діяльності регламентується системою законодавчих актів і нормативних документів, які в сукупності є її нормативною базою. Система нормативних документів у будівництві складається з будівельних норм і правил, державних стандартів та інших нормативних документів, які затверджуються Держбудом України, міністерствами, відомствами та органами державного контролю.

Підприємство дотримується:

вимог до організації, управління й економіки при проектуванні, інженерних пошуках і будівництві;

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Економiчне обґрунтування напрямiв пiдвищення ефективностi використання основних фондiв підприємства
Актуальність теми: ринкові методи господарювання вимагають того, що будь-який ресурс який є у наявності субьктів господарювання повинен використовуватись із відповідною віддачею. Проблем ...

Українсько-німецьке спільне підприємство Електронтранс
Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» створене у 2011 році ПАТ «Концерн-Електрон», компанією «Транс-Тек» (Німеччина) і ТзОВ «Автотехнопроект» (м. Львів) з метою вироб ...

Виникнення та функціонування капіталістичної власності
Розглядаючи власність як економічну категорію, ми виходимо з того, що вона є економічною основою виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, становлення і розвитку пе ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.