Меню сайту

Аналіз ефективності інвестиційної діяльності ТОВ «Бердичівський пивоварний завод»

У даний час на підприємствах інвестиційна діяльність зводиться переважно до операцій реального інвестування. Здобуваються цілісні майнові комплекси, ведеться реконструкція і технічне переозброєння, нове будівництво, «крапкове» відновлення окремих видів устаткування, або модернізація діючого [29]. Підприємство ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» не є винятком, його інвестиційна діяльність орієнтована на впровадження реальних інвестицій.

Дане підприємство здійснює свою господарську діяльність у сприятливому середовищі і є провідним підприємством у своєму регіоні серед таких успішних та відомих широкому колу компаній як ТОВ «Бердичівська солодова компанія», ТОВ «Бердичівський хлібозавод», ТОВ «Бердичівська фабрика морозива».

Проведемо аналіз ефективності інвестиційної діяльності ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» і оцінимо її. Під оцінкою ефективності інвестиційної діяльності слід розуміти вивчення стану, тенденцій розвитку, об’єктивну оцінку результатів інвестиційної діяльності і розробку на цій основі рекомендацій щодо подальшого підвищення рівня її ефективності.

Дослідивши історію розвитку підприємства та переглянувши новини м. Бердичева щодо його діяльності, ми можемо ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» назвати інвестиційно активним підприємством. Воно постійно розробляє та реалізує інвестиційні проекти, які позитивно впливають на показники його роботи, якісні результати якої підтверджені численними нагородами.

Серед інвестиційних проектів, реалізацією яких займалося ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» наступні:

Реконструкція холодильного відділення та встановлення установки для водопідготовки.

Розробка за власною рецептурою і впровадження у реалізацію нових видів продукції - 4 види безалкогольних соковмісних напоїв на натуральній сировині: Байкал, Сітрован, Гронофрут, Подільський край. До цих напоїв, за словами фахівців, входять натуральні складники, які мають лікувально-профілактичну дію.

Впровадження нової фірмової пляшки із закруткою, яка допоможе захистити продукцію від підробок та полегшить процес відкриття пляшки.

Стальне бродильне відділення.

Проведення реконструкції цеху варниці з використанням німецького обладнання, яке не тільки допомагає покращити якість продукції, але й дозволяє збільшити обсяги виробництва пива. (Поки робота у варильні проводиться у ручному режимі. Працівники заводу освоїли нове обладнання. Але в майбутньому їхню роботу замінить комп'ютер. Процес буде повністю автоматизованим).

В рамках Програми «Енергозбереження житомирської області на 2007-2010 роки» пивзавод за рахунок власних коштів мав реалізувати такі проекти:

Реконструкція парового котла;

Установлення автоматизованих компресорів;

Упровадження обладнання для компенсації реактивної потужності;

Проведення режимно-налагоджувальних робіт на парових котлах;

Ізоляція паропроводів.

Отже, ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» - підприємство, яке проводить одні з найбільших інвестиційних вливаннь в напрямку модернізації та розширення виробництва (упродовж останніх п’яти років щорічний приріст виробництва продукції підприємства становить 10%), приділяє увагу розробці нової продукції, впровадженню передових технологій.

Фінансування інвестиційних проектів згідно з отриманими у другому розділі результатами аналізу здійснювалося у 2011 році переважно за рахунок власних коштів (82%).

Рис.3.1 показує відсоткове співвідношення між власними та залученими коштами, що використовувались на пивзаводі у 2011 році.

Джерело: [побудовано автором за даними підприємства]

Варто відмітити, що у підприємства є можливість використовувати за потреби кредитні гроші. У м. Бердичеві функціоную достатня кількість фінансових установ, у тому числі: відділення № 73 ПАТ “Державний ощадний банк України”, бердичівські відділення Житомирської обласної дирекції АППБ “Райффайзен Банк АвальФілія, “Відділення Промінвестбанку” в м. Бердичеві, ТВБВ Житомирської філії ПАТ “Державний експортно-імпортний банк”, ТВБВ №2 Житомирської філії АБ “ЕнергобанкБердичівське, відділення ЖФ "Приватбанк", тощо. Протягом 2011 року підприємство використовувало короткострокові кредити для фінансування проектів.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що ма ...

Ефективність технічного переозброєння підприємств та методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
Формування національної економіки на засадах самостійного розвитку зумовило комплекс проблем, серед яких особливе місце належить інвестиціям в основний капітал, що відтворюють і оновлюют ...

Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры
Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал. Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів. Про масштаби цього ринку свідчить то ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.