Меню сайту

Напрями удосконалення системи стратегічного управління на підприємствах харчової промисловості

При потенційній ємності українського ринку приблизно в 1 млн. тонн кондитерських виробів у рік, цей потенціал на сьогоднішній день використовується не цілком. Однак в останні роки спостерігається стабільна тенденція до збільшення споживання солодощів в Україні.

Ми припускаємо, що в найближчі роки ріст ВВП приведе до росту рівня життя і платоспроможного попиту населення, що, у свою чергу, буде сприяти росту споживання кондитерських виробів.

Продукція українських кондитерів є безперечним лідером, якщо її порівнювати з імпортними аналогами завдяки більш низької собівартості, а також використанню рецептур, заснованих на натуральній сировині, без застосування штучних добавок і наповнювачів. Причому вже зараз намітилися тенденції росту споживання виробів з більш високих цінових груп (шоколад, бісквіти) з одночасним скороченням споживання більш дешевих виробів (карамель). Досвід Польщі, Угорщини й інших країн Східної Європи показує, що після переходу до ринкової економіки спочатку також великими темпами розвивалося виробництво дешевої групи кондитерських виробів, а потім поступово росла частка дорогих виробів: шоколаду, шоколадних цукерок і інших.

У цьому випадку одною з основних конкурентних переваг, що впливають на ріст і утримання ринкової частки компанії ЗАТ ВО «Київ-Конті», є грамотна маркетингова політика, завдяки якій підприємство оперативно реагує на зміни ринкової кон'юнктури. «Київ-Конті» реалізує активну інноваційну стратегію, щорічно обновлюючи асортимент. Наприклад, за перші півроку у 2003 році було розроблено більше 65 нових виробів, з них виведено на ринок 53.

На відміну від більшості українських виробників, компанія «Київ-Конті» зосередила зусилля на розвитку власних торговельних марок і брендової продукції. Найбільш популярною продукцією ЗАТ ВО «Київ-Конті» є печиво-сендвічі, серія цукерок під загальною назвою «Белиссимо» і «Мелодика», вафельні глазуровані торти «Мамулин торт» та печиво-сендвічі «Супер-контік». Отже, дані торгові марки потрібно і далі активно просувати на ринку. Також потрібно розширювати їх різновид - презентувати на ринку дані товари з новими смаками, наповнювачами.

В останні два роки компанія демонструє відносно невисокі темпи росту випуску продукції з низькою додатковою вартістю, таких як карамель і драже, і сконцентрувала зусилля на виробництві і просуванні виробів з високою доданою вартістю і більш складним процесом виробництва , що включають:

1) глазуровані цукерки в упакуванні;

2) борошняні вироби;

3) глазур.

Виходячи з обраної стратегії, «Київ-Конті» знижує обсяги виробництва і кількість найменувань тих виробів, що не відповідають поточній продуктовій стратегії компанії. У поточному році «Київ-Конті» буде знижувати випуск так званої нецільової продукції, що дозволить сконцентрувати виробництво стратегічних груп виробів на існуючих потужностях. Подальша стратегія розвитку компанії спрямована на збільшення популярності існуючих основних брендів в окремих групах продукції, а також на розвиток нових брендів у вищому ціновому сегменті.

Політика якості «Київ-Конті» - одна з найважливіших ланок системи цінностей компанії. Із самого початку свого розвитку компанія працює на перспективу, вкладаючи значну частину коштів у розвиток виробництва і його підтримка на рівні, що забезпечує випуск якісної продукції. З метою удосконалення якості при кожній фабриці створені цехові лабораторії, обладнані сучасним контрольно-вимірювальним устаткуванням. Уведено твердий контроль якості сировини. А одержання сертифіката на відповідність стандартам якості ІSO 9001 дозволило компанії розширювати географію своїх постачань на ринки далекого зарубіжжя.

Одним з важливих конкурентних переваг компанії «Київ-Конті» є наявність виробничого устаткування, що дозволяє робити продукцію високої якості. Існуюче устаткування на «Київ-Конті» представлене як недавно введеними в експлуатацію виробничими лініями, так і існуючими лініями, що пройшли модернізацію. Установлені потужності компанії дозволяють випускати до 300 т. продукції в добу, причому біля чверті цього обсягу виробляється на устаткуванні ведучих західних виробників, що було встановлено протягом останніх трьох років.

З метою підвищення якості продукції «Київ-Конті» постійно вкладає кошти в розвиток виробництва. Так, за останні три роки компанією було освоєно більше 8 млн. дол. інвестицій, що дозволяє компанії щорічно нарощувати обсяги виробництва. При цьому загальний знос устаткування й основних засобів компанії невеликий.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Історія економічних учень
Історію людства ділять на доісторичну та історичну. Межа між ними не чітко визначена. Але вважається, що історія повинна бути документована. А документування можливе лише з появою писем ...

Фінансова стійкість підприємства
З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійк ...

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.