Меню сайту

Класифікація стратегій в теорії управління

Різноманітність стратегій, які застосовуються в стратегічному управлінні, значно ускладнює їх класифікацію. Серед класифікаційних ознак найбільш суттєвими є наступні:

1. рівень прийняття рішення (корпоративна, ділова, функціональна, ресурсна, оперативна);

2. базова концепція досягнення конкурентних переваг;

3. стадія життєвого циклу галузі;

4. відносна сила галузевої позиції організації;

5. ступінь «агресивності» поведінки організації в конкурентній боротьбі (пасивна і активна).

Активна (наступальна) стратегія характеризується диверсифікацією, технологічною орієнтацією, наступальністю. Пасивна (реактивна) стратегія характеризується концентрацією діяльності фірми га визначеній сфері, ринковою орієнтацією, обороною. Пасивна стратегія може набувати двох форм: рецептивної та адаптивної. Для рецептивної стратегії характерно обмеження інновацій, використання вже перевірених управлінських рішень і методів. Адаптивна стратегія має на меті утримання серед новаторських фірм шляхом негайного використання нових рішень, зразків тощо [57, с. 296-297]. Крім того, значно ускладнює класифікацію той факт, що більшість стратегій не можуть бути однозначно визначені за однією з цих ознак.

Корпоративний, бізнесовий та функціональний рівень стратегії

1. Корпоративна стратегія (стратегія для компанії та сфер її діяльності в цілому).

2. Ділова стратегія (для кожного окремого виду діяльності компанії).

3. Функціональна стратегія (для кожного функціонального напрямку певної сфери діяльності). Кожна сфера діяльності базується на виробничій стратегії, стратегії маркетингу, фінансів, НДДКР тощо.

4. Операційна стратегія (більш вузька стратегія для основних структурних одиниць: заводів, торгових регіональних представництв та відділів (всередині функціональних напрямків.

На одногалузевому підприємстві існує лише три рівні (відсутній корпоративний курс). Це продовжується до того часу, доки до уваги не приймаються намагання диверсифікувати свою діяльність в інші сфери.

Таблиця 1.2

Розробка стратегії за рівнями ієрархії [79, с. 71-88]

Рівень стратегії

Відповідальні особи

Заходи, характерні для кожного рівня

Корпоративна стратегія

Керівники вищої ланки, інші провідні менеджери (рішення зазвичай приймаються радою директорів)

• Створення та управління високопродуктивним господарським портфелем структурних підрозділів корпорації (придбання компаній, закріплення існуючих ділових позицій, відмова від діяльності, яка не відповідає управлінським планам) • Досягнення синергізму серед споріднених підрозділів і перетворення його в конкурентну перевагу • Встановлення інвестиційних пріоритетів та спрямування інвестиційних ресурсів в найбільш привабливі сфери діяльності

Ділова стратегія

Генеральні директори/ керівники підрозділів (рішення зазвичай приймаються корпоративним керівництвом або радою директорів)

• Розробка заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та збереження конкурентних переваг • Формування механізму реагування на зовнішні зміни • Об'єднання стратегічних дій основних функціональних підрозділів • Зусилля щодо вирішення специфічних питань та проблем компанії

Функціональна стратегія

Керівники середньої ланки (рішення приймаються керівником підрозділу)

• Дії щодо підтримки ділової стратегії та досягнення цілей підрозділу • Аналіз, перегляд та поєднання пропозицій менеджерів на місцях

Операційна стратегія

Керівники на місцях (рішення приймаються керівниками функціональних служб та інших відділів)

• Дії, спрямовані на вирішення вузькоспеціалізованих питань та проблем, пов'язаних із досягненням цілей підрозділу

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Фінансова стійкість підприємства
З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійк ...

Економічна безпека підприємства та шляхи її підвищення (на прикладі TOB Острійківське)
На сьогоднішній день, в умовах капіталізму, функціонують тисячі підприємств на принципах повної відповідальності за свої дії. Останнім постійно необхідно приймати важливі рішення, які с ...

Управління товарними запасами
Україна вже тривалий час знаходиться в стані глибокої економічної кризи. Об’єктивно в таких умовах найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. Торгівля відно ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.