Меню сайту

Класифікація стратегій в теорії управління

Різноманітність стратегій, які застосовуються в стратегічному управлінні, значно ускладнює їх класифікацію. Серед класифікаційних ознак найбільш суттєвими є наступні:

1. рівень прийняття рішення (корпоративна, ділова, функціональна, ресурсна, оперативна);

2. базова концепція досягнення конкурентних переваг;

3. стадія життєвого циклу галузі;

4. відносна сила галузевої позиції організації;

5. ступінь «агресивності» поведінки організації в конкурентній боротьбі (пасивна і активна).

Активна (наступальна) стратегія характеризується диверсифікацією, технологічною орієнтацією, наступальністю. Пасивна (реактивна) стратегія характеризується концентрацією діяльності фірми га визначеній сфері, ринковою орієнтацією, обороною. Пасивна стратегія може набувати двох форм: рецептивної та адаптивної. Для рецептивної стратегії характерно обмеження інновацій, використання вже перевірених управлінських рішень і методів. Адаптивна стратегія має на меті утримання серед новаторських фірм шляхом негайного використання нових рішень, зразків тощо [57, с. 296-297]. Крім того, значно ускладнює класифікацію той факт, що більшість стратегій не можуть бути однозначно визначені за однією з цих ознак.

Корпоративний, бізнесовий та функціональний рівень стратегії

1. Корпоративна стратегія (стратегія для компанії та сфер її діяльності в цілому).

2. Ділова стратегія (для кожного окремого виду діяльності компанії).

3. Функціональна стратегія (для кожного функціонального напрямку певної сфери діяльності). Кожна сфера діяльності базується на виробничій стратегії, стратегії маркетингу, фінансів, НДДКР тощо.

4. Операційна стратегія (більш вузька стратегія для основних структурних одиниць: заводів, торгових регіональних представництв та відділів (всередині функціональних напрямків.

На одногалузевому підприємстві існує лише три рівні (відсутній корпоративний курс). Це продовжується до того часу, доки до уваги не приймаються намагання диверсифікувати свою діяльність в інші сфери.

Таблиця 1.2

Розробка стратегії за рівнями ієрархії [79, с. 71-88]

Рівень стратегії

Відповідальні особи

Заходи, характерні для кожного рівня

Корпоративна стратегія

Керівники вищої ланки, інші провідні менеджери (рішення зазвичай приймаються радою директорів)

• Створення та управління високопродуктивним господарським портфелем структурних підрозділів корпорації (придбання компаній, закріплення існуючих ділових позицій, відмова від діяльності, яка не відповідає управлінським планам) • Досягнення синергізму серед споріднених підрозділів і перетворення його в конкурентну перевагу • Встановлення інвестиційних пріоритетів та спрямування інвестиційних ресурсів в найбільш привабливі сфери діяльності

Ділова стратегія

Генеральні директори/ керівники підрозділів (рішення зазвичай приймаються корпоративним керівництвом або радою директорів)

• Розробка заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та збереження конкурентних переваг • Формування механізму реагування на зовнішні зміни • Об'єднання стратегічних дій основних функціональних підрозділів • Зусилля щодо вирішення специфічних питань та проблем компанії

Функціональна стратегія

Керівники середньої ланки (рішення приймаються керівником підрозділу)

• Дії щодо підтримки ділової стратегії та досягнення цілей підрозділу • Аналіз, перегляд та поєднання пропозицій менеджерів на місцях

Операційна стратегія

Керівники на місцях (рішення приймаються керівниками функціональних служб та інших відділів)

• Дії, спрямовані на вирішення вузькоспеціалізованих питань та проблем, пов'язаних із досягненням цілей підрозділу

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Трудовий потенціал України
В усі часи економісти різних поглядів, шкіл і напрямів визнавали, що праця є одним із найголовніших факторів економічного розвитку. Недвозначно на це натякає християнська заповідь: &quo ...

Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
У світовій системі економіки чималу роль грають колишні соціалістичні країни. До цієї групи відносяться країни, у яких довгий час існував соціалістичний режим. Розглянемо основні тенд ...

Формування соціально-економічного механізму управління підприємства (за матеріалами Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма Ольгопіль)
Актуальність теми. В результаті проведення ринкових реформ сформувалися нові, специфічні умови функціонування аграрних підприємств. Жорсткість конкурентної боротьби, насичення ринків тов ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.