Меню сайту

Класифікація стратегій в теорії управління

Різноманітність стратегій, які застосовуються в стратегічному управлінні, значно ускладнює їх класифікацію. Серед класифікаційних ознак найбільш суттєвими є наступні:

1. рівень прийняття рішення (корпоративна, ділова, функціональна, ресурсна, оперативна);

2. базова концепція досягнення конкурентних переваг;

3. стадія життєвого циклу галузі;

4. відносна сила галузевої позиції організації;

5. ступінь «агресивності» поведінки організації в конкурентній боротьбі (пасивна і активна).

Активна (наступальна) стратегія характеризується диверсифікацією, технологічною орієнтацією, наступальністю. Пасивна (реактивна) стратегія характеризується концентрацією діяльності фірми га визначеній сфері, ринковою орієнтацією, обороною. Пасивна стратегія може набувати двох форм: рецептивної та адаптивної. Для рецептивної стратегії характерно обмеження інновацій, використання вже перевірених управлінських рішень і методів. Адаптивна стратегія має на меті утримання серед новаторських фірм шляхом негайного використання нових рішень, зразків тощо [57, с. 296-297]. Крім того, значно ускладнює класифікацію той факт, що більшість стратегій не можуть бути однозначно визначені за однією з цих ознак.

Корпоративний, бізнесовий та функціональний рівень стратегії

1. Корпоративна стратегія (стратегія для компанії та сфер її діяльності в цілому).

2. Ділова стратегія (для кожного окремого виду діяльності компанії).

3. Функціональна стратегія (для кожного функціонального напрямку певної сфери діяльності). Кожна сфера діяльності базується на виробничій стратегії, стратегії маркетингу, фінансів, НДДКР тощо.

4. Операційна стратегія (більш вузька стратегія для основних структурних одиниць: заводів, торгових регіональних представництв та відділів (всередині функціональних напрямків.

На одногалузевому підприємстві існує лише три рівні (відсутній корпоративний курс). Це продовжується до того часу, доки до уваги не приймаються намагання диверсифікувати свою діяльність в інші сфери.

Таблиця 1.2

Розробка стратегії за рівнями ієрархії [79, с. 71-88]

Рівень стратегії

Відповідальні особи

Заходи, характерні для кожного рівня

Корпоративна стратегія

Керівники вищої ланки, інші провідні менеджери (рішення зазвичай приймаються радою директорів)

• Створення та управління високопродуктивним господарським портфелем структурних підрозділів корпорації (придбання компаній, закріплення існуючих ділових позицій, відмова від діяльності, яка не відповідає управлінським планам) • Досягнення синергізму серед споріднених підрозділів і перетворення його в конкурентну перевагу • Встановлення інвестиційних пріоритетів та спрямування інвестиційних ресурсів в найбільш привабливі сфери діяльності

Ділова стратегія

Генеральні директори/ керівники підрозділів (рішення зазвичай приймаються корпоративним керівництвом або радою директорів)

• Розробка заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та збереження конкурентних переваг • Формування механізму реагування на зовнішні зміни • Об'єднання стратегічних дій основних функціональних підрозділів • Зусилля щодо вирішення специфічних питань та проблем компанії

Функціональна стратегія

Керівники середньої ланки (рішення приймаються керівником підрозділу)

• Дії щодо підтримки ділової стратегії та досягнення цілей підрозділу • Аналіз, перегляд та поєднання пропозицій менеджерів на місцях

Операційна стратегія

Керівники на місцях (рішення приймаються керівниками функціональних служб та інших відділів)

• Дії, спрямовані на вирішення вузькоспеціалізованих питань та проблем, пов'язаних із досягненням цілей підрозділу

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз фінансового стану підприємства Укррічтранспроект
Відхід суспільства від системи планової економіки і вступ у ринкові відносини дуже сильно змінили умови функціонування підприємств. Підприємства, для того щоб вижити, повинні проявити і ...

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
інноваційний інвестиційний економічний ефект Під інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації ...

Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ Бердичівський пивоварний завод)
інвестиційний менеджмент управління На сьогоднішній день в країні продовжує панувати кризова ситуація, яка негативно впливає на діяльність промислових підприємств - призводить до зменшенн ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.