Меню сайту

Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень

Значну частину робочого часу менеджер на СГПП «Рать» витрачає на прийняття різних управлінських рішень. Ці рішення можуть стосуватися як довгострокових перспектив розвитку підприємства так і поточних проблем, що виникають процесі господарської діяльності.

Довгострокові або стратегічні рішення пов’язані з майбутніми можливостями, які прогнозуються, і які потребують конкретних кроків сьогодні або найближчим часом. Об’єктом таких рішень зазвичай є інвестиції для збільшення виробничих потужностей, розробка нових виробів, опанування нових ринків тощо.

Поряд із стратегічними рішеннями менеджер приймає рішення, пов’язані з використанням ресурсів у процесі поточної діяльності. Такі рішення називають короткостроковими або операційними. Вони стосуються головним чином нижчого та середнього рівнів управління. Об’єктом короткотермінових рішень можуть бути ціна і обсяг реалізації продукції, прийняття спеціальних замовлень, скорочення або розширення виробництва

певних виробів тощо.

Здебільшого прийняття рішення передбачає вибір з кількох можливих

варіантів того варіанту, яких найкращим чином уможливлює досягнення необхідних результатів.

Отже, прийняття рішення - цілеспрямований вибір з кількох альтернативних варіантів такої дії, що забезпечує досягнення обраної мети або розв’язання певної проблеми.

Процес підготовки і прийняття рішення містить п’ять етапів:

. Вибір мети (постановка проблеми);

. Визначення можливих варіантів дій;

. Збирання даних про альтернативи;

. Аналіз кількісних показників з урахуванням якісних факторів;

. Прийняття рішення.

Завданням бухгалтера є забезпечення менеджера такою інформацією. Облікова інформація, що використовується для прийняття управлінських рішень, мусить бути релевантною, своєчасною, достовірною.

На СГПП «Рать» менеджер, постійно мають справу з вибором альтернативних рішень. Типовим прикладом задач альтернативного вибору менеджера на підприємстві є такі:

- виробляти самим чи купувати окремі компоненти продукції (послуг, процесів);

- визначення оптимального розміру замовлення;

- рішення про спеціальне замовлення (визначення ціни покриття, тобто ціни реалізації спеціального замовлення);

рішення про ліквідацію збиткового сегмента діяльності при наявності вільних (незадіяних) виробничих потужностей.

Вибір цих варіантів на СГПП «Рать» здійснюють на підставі диференціального аналізу релевантної інформації, який дає змогу зосередитись лише на релевантних даних. Для того щоб прийняти певне рішення на СГПП «Рать» потрібно розглянути приклади диференціального аналізу релевантної інформації .

. Рішення про спеціальне замовлення

Це рішення, пов’язане з розглядом отриманої пропозиції на разовий продаж продукції або надання послуг за ціною, нижчою за звичайну ціну, або навіть нижчою за собівартість.

Підприємство СГПП «Рать» здійснюють заказ тим підприємствам, які здійснюють одноразове замовлення. Так як на даному підприємстві додатковий дохід перевищує додаткові витрати і відсутня загроза деформації ринку. Та все ж для такого спецзамовлення враховують можливий його вплив на поведінку інших замовників та конкурентів, тобто на можливі зміни ситуації на ринку.

Коли підприємство отримує пропозицію продати товари чи надати послуги за ціною, нижчою за звичайну (або нижчою за собівартість), то прийняття такої пропозиції доцільніше лише тоді, коли додатковий дохід перевищує додаткові витрати і відсутня загроза деформації ринку.

Тому аналіз для прийняття такого рішення передбачає:

маржинальний підхід;

- диференціальний аналіз релевантних витрат і доходів;

- врахування альтернативних витрат за відсутності вільної потужності;

- врахування можливих довгострокових наслідків прийняття спеціального замовлення.

Для об’єктивного вирішення питання про доцільність прийняття спеціального замовлення необхідно правильно визначити додаткові витрати на його виконання. У багатьох випадках основна сума таких витрат припадає на прямі матеріальні витрати. Релевантна оцінка матеріалів повинна враховувати такі фактори, як ціна реалізації наявних матеріалів або іншого альтернативного їх використання і т. ін.

Та все ж для остаточного вирішення питання про спецзамовлення треба врахувати можливий його вплив на поведінку інших замовників та конкурентів, тобто на можливі зміни ситуації на ринку. Якщо існує така небезпека, то на неї треба зважити.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Аналіз економічної діяльності ТОВ Дім плюс Дім
Повна назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Дім плюс Дім». Скорочена назва: ТОВ «Дім плюс Дім». Правовий статус підприємства: Юридична особа.. Права і обов ...

Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств
Комерційні організації активно залучають позикові кошти, зокрема використовують кредити банків, товарні кредити, акціонерний капітал. Використання кредитів характерне для підприємств, що ...

Економіка механічного цеху
Метою курсової роботи є практична реалізація теоретичних та методичних положень економічної теорії на рівні промислового підприємства та його виробничих підрозділів. Завданням курсово ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.