Меню сайту

Аналіз виробничих і невиробничих витрат та їх вплив на фінансову привабливість підприємства

Головним завданням аналізу витрат СГПП «Рать» є всебічна і об’єктивна оцінка діяльності підприємства у сфері управління витратами. У процесі аналізу повинні бути виявлені кількісні та якісні резерви росту виробництва, зниження собівартості продукції, встановлення необхідного рівня цін, що б приносило необхідний підприємству прибуток.

У табл. 3.1 проаналізуємо фактичні витрати підприємства з метою поділу на затрати на продукт і витрати періоду

Таблиця 3.1

Аналіз фактичних витрат СГПП «Рать» за ІV квартал 2011 року з метою поділу на затрати на продукт і витрати періоду, грн.

№ з/п

Статті витрат (фактичні)

Фактична сума витрат

Прямі затрати

Загальновиробничі витрати

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Разом

Тік

Ферма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Прямі витрати, всього

923596

505830

337220

923596

Прямі матеріали

Сировина (разом):

73135

37881

25254

73135

корми

38100

16860

11240

38100

насіння

28200

10920

7280

28200

саджанці

22835

7701

5134

22835

відходи

4055

2400

1600

4000

Допоміжні матеріали

19480

11688

7792

19480

Електроенергія, паливо

14785

8871

5914

14785

2.

Пряма заробітна плата

433800

220080

146720

433800

3.

Відрахування на соціальні заходи

187000

112200

74800

187000

Утримання устаткування (поточні ремонти)

34900

20940

13960

34900

Охорона праці

95200

55100

35100

95200

Інші прямі витрати

66750

46725

20025

66750

4.

Загальновиробничі витрати, всього

562500

237500

125000

200000

562500

ЗП бригадирів

393750

393750

393750

Інша ЗП

51187

51187

51187

Відрахування на соц. заходи, в т.ч.

61187

61187

61187

ПФ

34561

34561

34561

Фонд соцстраху

14813

14813

14813

Фонд сприяння зайнятості

8010

8010

8010

Фонд соц. страх. від нещасних випадків

3803

3803

3803

Опалення/ Електроенергія

40500

40500

40500

Автотранспорт

8619

8619

8619

Використані МШП

8257

6007

2250

8257

5.

Адміністративні витрати, всього

98175

98175

98175

послуги зв’язку

2500

2500

2500

МШП

4100

4100

4100

оплата праці адмінперсоналу

50250

50250

50250

відрахування на с/з

18900

18900

18900

РКО

5600

5600

5600

відрядження АУП

9890

9890

9890

матеріали

2890

2890

2890

інші послуги

840

840

840

амортизація

2400

2400

2400

інші (комун. под.)

805

805

805

6.

Витрати на збут, всього

56375

56375

56375

матеріали

9100

9100

9100

оплата праці

27100

27100

27100

відрахування на с/з

16250

16250

16250

амортизація

1200

1200

1200

паливо

-

-

-

тара і упаковка

1700

1700

1700

МШП

-

-

запчастини

-

-

відрядження працівників відділу маркетингу

1025

1025

1025

інші

-

7.

Інші операційні витрати

973300

973300

973300

нестачі та втрати від псування цінностей

4100

4100

4100

штрафи, пені

12200

12200

12200

інші

186625

186625

186625

оплата праці

550200

550200

550200

відрахування на с/з

220175

220175

220175

Разом

2533400

743330

462220

200000

98175

56375

973300

2533400

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Аналіз ПРП Луганської області
У останні десятиріччя під дією антропогенного фактора в Україні різко погіршився стан навколишнього природного середовища. Гостро постали такі екологічні проблеми як, погіршення якості ...

Державна інвестиційно-інноваційна політика
інноваційний політика україна економіка В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого ...

Грошова оцінка земель в Україні
Земля являється одним з основних елементів виробництва, за допомогою якого країна створює матеріальні цінності. Поряд з тим земля є природним об’єктом, який вже існує і не створюється лю ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.