Меню сайту

Оцінка методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг

Калькуляції складають на СГПП «Рать» за встановленим переліком статей витрат. Розрізняють калькуляції собівартості цехову, виробничу, повну, галузеву . Витрати, пов'язані з виробництвом і збутом (реалізацією) продукції (робіт, послуг), під час планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) групуються за відповідними статями.

На підприємстві СГПП «Рать» калькуляція собівартості по вирощування сільськогосподарських культур складається на основі техніко-економічних показників. Звітні калькуляції складаються за даними бухгалтерського обліку затрат на виробництво за звітний місяць (квартал, рік.)

На СГПП «Рать» застосовують декілька методів обліку витрат одним із них є позамовний метод.Він означає групування витрат за окремими об’єктами їхнього обліку, котрі мають відмінні якісні параметри від іншої продукції, що виробляється в цьому центрі відповідальності. В ряді випадків цей метод ідентичний простому методу обліку витрат і калькуляції собівартості продукції, що застосовують, як правило, тоді, коли об’єкт обліку витрат збігається з об’єктом калькуляції. В цьому випадку немає потреби розподіляти витрати між різними видами продукції, оскільки їх відразу можна поділити на кількість вироблених одиниць. Бувають випадки, коли один метод обліку витрат доповнюється при калькулюванні іншими методами. Також застосовується метод попроцесний, щодо калькулювання собівартості продукції, то однозначно вважати, що за умови застосування попередільного (попроцесного) методу обліку витрат він автоматично застосовується і при калькуляції. Запровадження попроцесного методу управлінського обліку витрат виробництва, на мою думку, має бути ширшим і знайти своє застосування в інших, крім промисловості, галузях народного господарства. Жоден із методів обліку витрат і калькуляції собівартості продукції не можна запроваджувати механічно, це має бути глибоко продуманий захід, обґрунтований урахуванням усіх специфічних умов підприємства.

Виробнича собівартість на СГПП «Рать» визначається за наступною схемою(рис. 2.3 ).

Рис.2.3. Модель побудови калькуляційного процесу виробничої собівартості продукції на СГПП «Рать»

Виробнича собівартість одиниці продукції, (робіт, послуг) визначається за формулою:

Сво = Свп : Кв,

де Сво - виробнича собівартість калькуляційної одиниці продукції у звітному періоді;

Свп - собівартість усієї продукції за звітний період;

Кв - кількість продукції (робіт, послуг) у звітному періоді за калькуляційними одиницями (натуральними, умовними).

Повна собівартість визначається тільки по реалізованій продукції, використовуючи дані виробничої собівартості і позавиробничих (комерційних) витрат: Повна собівартість використовується для визначення фінансових результатів від господарської діяльності.

Подібні статті по економіці

Господарський механізм
Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повно ...

Аналіз власного капіталу в СВК Лиманський Очаківського району
Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже ...

Грошова оцінка земель в Україні
Земля являється одним з основних елементів виробництва, за допомогою якого країна створює матеріальні цінності. Поряд з тим земля є природним об’єктом, який вже існує і не створюється лю ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.