Меню сайту

Орагнізаційно-технологічна структура з обґрунтуванням центрів витрат і відповідальності

На підприємствах управління витратами здійснюється не тільки по підприємству в цілому, але і більш детально - за центрами відповідальності.

Центр відповідальності - це сегмент усередині підприємства, на чолі якого стоїть відповідальна особа, яка приймає рішення. Управління витратами за центрами відповідальності націлене на задоволення потреб внутрішньофірмового планування.

Характерні особливості системи управління витратами за центрами відповідальності полягають у наступному:

· визначення області повноважень і відповідальності кожного менеджера: менеджер відповідає тільки за ті показники, які він може контролювати;

· персоналізація документів внутрішньої звітності;

· участь менеджерів центрів відповідальності у підготовці звітів за минулий період і планів (бюджетів) на майбутній період.

Вибір способу поділу підприємства на центри відповідальності визначається специфікою конкретної ситуації, при цьому необхідно враховувати наступні вимоги:

· в кожному центрі відповідальності повинен бути показник для вимірювання обсягу діяльності і база розподілу витрат;

· на чолі кожного центру відповідальності має бути відповідальна особа;

· необхідно чітко визначити сферу повноважень та відповідальності менеджера кожного центру відповідальності;

· ступінь деталізації має бути достатньою для аналізу, але не надмірною, щоб ведення обліку не було надто трудомістким;

· бажано, щоб для будь-якого виду витрат підприємства існував такий центр витрат, для якого дані витрати є прямими.

Розподіл підприємства на центри відповідальності взаємопов'язане з організаційною структурою підприємства. Центри відповідальності можна класифікувати за такими принципами:

• обсяг повноважень та відповідальності

• функції, що їх центром.

Основні центри відповідальності безпосередньо виготовляють продукцію, виконують роботи, надають послуги для споживачів. Їх витрати безпосередньо відносять на собівартість продукції, робіт, послуг.

У складі основних центрів відповідальності виділяють центри, пов'язані з матеріальним запасам, дільниці та цехи основного виробництва, управлінські і збутові центри. Центри відповідальності, пов'язані з матеріальним запасам, включають постачання та складське господарство. Ділянки і цехи основного виробництва охоплюють технологічний процес виготовлення продукції. До управлінських належать центри відповідальності, які здійснюють функції управління підприємством, наприклад, адміністрація, плановий, фінансовий відділи. Збутові центри відповідальності вирішують завдання маркетингу та збуту продукції підприємства.

Допоміжні центри відповідальності беруть участь у виробництві побічно, надаючи послуги, виконуючи роботи, призначену не для споживача, а для основних центрів відповідальності. Витрати допоміжних центрів відповідальності неможливо безпосередньо віднести на собівартість, тому їх спочатку розподіляють по основних центрів, а вже потім у складі сумарних витрат основних центрів включають до собівартості.

У складі допоміжних центрів відповідальності виділяють загальновиробничі та обслуговуючі процес виробництва. Загальновиробничі центри обслуговують всі підрозділи підприємства (наприклад, об'єкти соціальної сфери, адміністративно-господарський відділ). Центри, які обслуговують процес виробництва, займаються наданням послуг тільки для потреб основного виробництва (наприклад, відділ контролю якості).

Подібні статті по економіці

Цикли Кондрат'єва
Відомо декілька типів економічних циклів, які іно­ді називають хвилями. Їх важко виділиті з-за великої кількості їх показників, з-за часової pозмитості гpаниць між ними. Так звані довгі ...

Аналіз і оцінка фінансово-економічного стану ДП Куп'янського лісового господарства
Фінансово-економічний аналіз являє собою оцінку фінансово - господарської діяльності підприємства в минулому, дійсному й передбачуваному майбутньому. Його ціль - визначити стан «фінанс ...

Інноваційна діяльність підприємства
У цей складний для України період відродження ринкових відносин, коли вкрай важливими завданнями є збереження промислового комплексу, його структурна перебудова і забезпечення подальшог ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.