Меню сайту

Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами

Для виконання передбаченого виробничо-фінансовим планом обсягу робіт ПСП "Рідна земля" необхідна певна кількість основних фондів, яка залежить від спеціалізації виробництва, розмірів допоміжних галузей і підсобних промислів. Тому виникає необхідність аналізу забезпеченості за допомогою відповідних розрахунків, при яких слід також встановити, наскільки наявний склад машин і механізмів відповідає вимогам технології виробництва, забезпечує оптимальні строки проведення тих чи інших робіт.

Узагальнюючими показниками, що характеризують рівень забезпеченості господарства всіма видами основних засобів, є фондозабезпеченість і фондоозброєність праці. Проведемо аналіз забезпеченості ПСП "Рідна земля" основними фондами на основі таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Аналіз забезпеченості ПСП "Рідна земля" основними фондами, тис. грн.

Показники

2009р.

2010 р.

2011 р.

Відхилення, (+,-)

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

1493

1633

1506

13

Середньорічна вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення, тис. грн.

1250

1226

1256

6

Середньорічна чисельність працівників, чол.

126

105

96

30

Площа сільськогосподарських угідь, га

1589

1512,5

1582,6

-6,4

Розрахункові показники

Фондозабезпеченість: а) основними виробничими фондами на 100 га. б) основними виробничими фондами сільськогосподарського призначення на 100 га.

94 79

108 81

95 80

1 1

Фондоозброєність: а) основними виробничими фондами б) основними виробничими фондами сільськогосподарського призначення

19,3 13,5

19,1 14,0

21,2 15,0

1,9 1,5

З даної таблиці ми можемо зробити висновок, що господарство мало забезпечене основними фондами. На один гектар сільськогосподарських угідь припадає в 2011 році лише 0,39 грн. вартості основних виробничих фондів, що є досить низьким показником. На протязі досліджуваного періоду зміна в фондозабезпеченості відбулась незначна, вона збільшилась в 2011 році відносно 2009 року на 13.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Банківська система - одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Її функціонування - запорука успіху проведення економічних реформ у сучасних умовах. У процесі становл ...

Інноваційні напрями регіонального розвитку
У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність служить могутнім каталізатором розвитку економіки, тому що вона являє собою інструмент конкуренції. Сьогодні Україна пережива ...

Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації
На сучасному етапі стан економіки України характеризується спадом виробництва, збільшенням бюджетного дефіциту, поглибленням кризи неплатежів та соціального розшарування населення. Еконо ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.