Меню сайту

Резерви підвищення доходів від операційної діяльності та управлінські рішення відповідно його досягнення

Працюючи в умовах жорсткої конкуренції, збільшення місць стихійної торгівлі, для ТОВ «Боярські Ряди» головна мета діяльності повинна бути спрямована на виживання. Виживання в цих умовах стає більш пріоритетним, ніж отримання прибутку, але це не означає, що підприємство може бути збитковим.

У зв'язку з цим політика управління доходами повинна бути підпорядкована саме виконанню цієї мети за умови забезпечення мінімального прибутку, оскільки саме прибуток є джерелом власних коштів для розвитку підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності та збільшення доходів у майбутньому.

Розробка стратегії управління доходами передбачає:

створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень;

проведення аналізу обсягу та складу отримання доходів; чинників, які визначають їх розмір та рівень; ступінь достатності отримання доходів для забезпечення самофінансування розвитку підприємства;

проведення політики отримання доходів, вибір інститутів та важелів її реалізації;

розробка прогнозу можливих варіантів отримання доходів за видами діяльності та їх експертиза щодо можливості реалізації;

формування оптимального варіанту плану доходів підприємства.

Резерви збільшення операційних доходів торговельного підприємства «Боярські Ряди» можна поділити на резерви від основної (торгівельної) діяльності та резерви від інших видів діяльності (див. рис. 3.1).

Мал.3.1. Резерви збільшення операційних доходів

Розмір доходів торговельного підприємства, який отримується від реалізації товарів залежить від кількості реалізованих товарів, ціни їх закупівлі та ціни реалізації. Відповідно, основними резервами доходів є:

Зниження ціни закупівлі товарів.

Підвищення ціни реалізації товарів.

Зростання обсягів реалізації товарів.

Деякі групи резервів між собою взаємозв’язані. Так, підвищення ціни реалізації товарів може призвести до зменшення попиту на них, а також, до зменшення обсягів їх реалізації, і навпаки.

Зниження ціни закупівлі товарів може бути досягнуто підприємством за рахунок наступних факторів:

скорочення кількості посередників при закупівлі товарів (цей резерв є для підприємства одним з найбільших, оскільки воно реалізує товари тривалого строку зберігання та має досить великі складські площі. Головним обмеженням для підприємства тут є обмеженість обігових коштів) ;

використання системи цінових знижок при закупівлі партій товарів; закупівля окремих товарів за кордоном, особливо в умовах сприятливого співвідношення курсів національної та іноземної валют;

закупівля товарів на сезонних розпродажах.

Підвищення ціни реалізації товарів для торговельного підприємства можливе при:

здійсненні ефективної цінової політики підприємства на споживчому ринку;

використанні сприятливої торговельної кон’юнктури в окремі періоди року;

скороченні частки товарів, які реалізуються за регульованими цінами в рамках окремих асортиментних груп;

експорті конкурентноздатних товарів з урахуванням співвідношення курсів національної та іноземної валюти;

розширенні продажу товарів у період, попередній початку сезону;

Цінова політика є не тільки однією з головних складових системи управління доходами торговельного підприємства, але і найважливішим механізмом, що забезпечує значні пріоритети його економічного розвитку. Вона істотно впливає на обсяги господарської діяльності торговельного підприємства, формування його іміджу у покупців, рівень фінансового стану. Крім того, цінова політика торговельного підприємства являє собою діючий інструмент його

Тут при призначенні цін радником може стати рівень цін за аналогічні товари і послуги. При продажі товару варто звернути увагу на ціни його аналоги в магазинах, супермаркетах, на оптових складах, магазинах знижених цін, каталогах для замовлень товарів поштою й інших можливих торгових точках. Якщо є можливість, то можна провести аналіз: із яких матеріалів зроблені аналоги, яке їхня якість. Висока ціна звичайно виправдана високоякісними матеріалами, чудовим дизайном і т.п. При такій системі краще призначати високу ціну і давати знижку, чим продавати по нормальній ціні відразу. Крім того, у торгівлі вроздріб можливо встановлення так називаних "психологічних цін", що декілька нижче круглого числа, наприклад: 9,95 грн. Головна складність ціноутворення по попиту полягає в тому, що ціна повинна бути такою, що заплатить покупець, але встановити її має продавець. Яка б ціна не була призначена, не існує гарантій, що товар буде користуватися попитом.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Визначення та аналіз доходів аеропорту (на базі матеріалів міжнародний аеропорт Харків)
Актуальність теми. Реалізація економічної стратегії розвитку підприємства здебільшого визначається обсягом доходу, який отримується. Так, від його розміру залежать можливості підприємств ...

Дефекти ринку та механізми їх усунення
З давніх часів існування людства ринок визначався як місце торгівлі товарами. Він і зараз існує у вигляді колгоспних ринків, де реалізуються, головним чином, продукти харчування. Є й реч ...

Україна у вимірі індексу людського розвитку (1998-2009 рр)
Сьогодні в період трансформаційних змін соціальної та економічної системи України та багатьох країн світу однією з найважливіших проблем суспільства є не лише збереження, а й примноженн ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.