Меню сайту

Експлуатаційні витрати та собівартість перевезень

Експлуатаційні витрати - це сума витрат залізниці, які необхідні для забезпечення виробничого процесу в даному періоді.

У сфері залізничних перевезень експлуатаційні витрати діляться на слідуючи елементи витрат: заробітна плата, соціальні заходи, електроенергія, матеріали, амортизація та інші.

Витрати на реалізацію послуг становлять 136963 тис. грн., що більше плану на 20628 тис. грн. або на 17,7 % та проти минулого року на 28153 тис. грн. або на 25,9 %.

Відносно відповідного періоду минулого року, витрати збільшились за рахунок збільшення:

фонду оплати праці на 5954 тис. грн. (на 27,3 %) за рахунок встановлення повного робочого тижня (дня) працівникам, директивного підвищення посадових окладів та часових тарифних ставок з 01.12.2009 року та збільшення обсягів виконуваних робіт відносно минулого року;

- відрахувань на соціальні заходи на 2262 тис. грн. або (27,2 %) за рахунок збільшення фонду оплати праці;

витрат на матеріали на 79,7 % або на 2947 тис. грн. в зв’язку зі збільшенням обсягів робіт (в т. ч. ремонтів контейнерів господарським способом) та підвищення рівня цін на витратні матеріали;

витрат на паливо на 33,2 % або на 885 тис. грн. внаслідок збільшення обсягів автоекспедирування 38,1 % та підвищення цін;

витрат на електроенергію на 24,3 % або на 400 тис. грн. за рахунок збільшення обсягів вантажно-розвантажувальних робіт на 49,1 % та підвищення ціни;

інших витрат на 16785 тис. грн. або на 52,6 % за рахунок збільшення обсягів ремонтів основних засобів на 76,6 %, а також підвищення рівня цін на послуги (охорона, зв'язок, опалення, інформаційні та організаційно-технічні послуги, тощо).

Відносно плану витрати збільшились за рахунок збільшення:

фонду оплати праці на 2514 тис. грн. (на 10,0 %) в зв’язку зі збільшенням обсягів робіт та встановлення повного робочого тижня (дня) працівникам;

- відрахувань на соціальні заходи на 1081 тис. грн. або (11,4 %) за рахунок збільшення фонду оплати праці;

витрат на матеріали на 88,7 % або на 3123 тис. грн. за рахунок збільшення обсягів робіт та підвищення ціни на відсоток більший, ніж планувалось;

витрат на паливо на 25,1 % або на 711 тис. грн. внаслідок збільшення обсягів автоекспедирування та підвищення цін;

витрат на електроенергію на 8,6 % або на 162 тис. грн. за рахунок збільшення обсягів вантажно-розвантажувальних робіт на та підвищення ціни;

амортизаційних витрат на 0,7 % або на 255 тис. грн. за рахунок розконсервації основних засобів, що тимчасово не використовувались у виробництві;

інших витрат на 13066 тис. грн. або на 36,7 % за рахунок збільшення обсягів ремонтів основних засобів та підвищення рівня цін на послуги (охорона, зв'язок, опалення, інформаційні та організаційно-технічні послуги, тощо).

Експлуатаційні витрати порівняно з планом збільшились на 17,6 % або на 10118 тис. грн. та порівняно з минулим роком на 18,3 % або на 10425 тис. грн.

Витрати на реалізацію послуг допоміжного виробництва порівняно з планом збільшились на 17,8 % або на 10510 тис. грн., а порівняно з минулим роком на 34,2 % або на 17728 тис. грн.

Подібні статті по економіці

Ефективність використання оборотних коштів підприємства і шляхи її підвищення
кошти управління Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. У процесі управління підприємством дуже важливо правильно визначити потребу в оборотних коштах. Вел ...

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Деpжавне pегулювання мігpаційних пpоцесів
Мігpаційні пpоцеси, які відбуваються в світі значно впливають на життя громадян країн, а також на pозміщення, чисельність і стан населення pізних кpаїн. Саме мігpація багато в чом ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.