Меню сайту

Експлуатаційна робота

До експлуатаційної діяльності відноситься діяльність залізниць, яка зв’язана з процесом перевезення. Сюди включається вантажна і технічна робота станцій, організація руху потягів, обслуговування локомотивів, вагонів, колії, пристроїв СЦБ та зв’язку, енергозабезпечення та інших пристроїв залізниці, всі види робіт по організації пасажирських перевезень, а також планування, фінансові та інші види робіт пов’язані з основною діяльністю залізниці.

У більш вузькому розумінні під експлуатаційною роботою розуміють тільки роботу рухомого складу.

Експлуатаційна робота залізничного транспорту має ряд суттєвих відмінностей, які відображають специфіку транспорту як об’єкту матеріального виробництва. Одна з них складається з того, що виробничий цикл, який почне на одному підприємстві - на станції, як правило, продовжується і закінчується на інших підприємствах транспорту. На відміну від промисловості на залізничному транспорті з одного підприємства на інше переходять не тільки предмети праці, але й засоби праці - вагони та локомотиви. Цією особливістю обумовлена наявність в експлуатаційній діяльності залізниці специфіки діяльності - регулювання вагонних потоків по станціях.

Експлуатаційну роботу, у тому числі УДЦТС "Ліски", характеризують кількісні та якісні показники. Перші визначають об’єм запланованої, або фактично-виконаної роботи, другі - її кількість.

Подібні статті по економіці

Використання трудових ресурсів Західної України
Перехід до ринкової економіки на сучасному етапі характеризується поступовим зрушенням в структурі зайнятості населення за галузями, сферами та секторами економіки України. Розглядаючи проб ...

Державне регулювання підприємництва
Державне регулювання підприємництва є напрямом державної політики, спрямованим на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між ре ...

Витрати підприємства
Виробнича практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності з ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.