Меню сайту

Експлуатаційна робота

До експлуатаційної діяльності відноситься діяльність залізниць, яка зв’язана з процесом перевезення. Сюди включається вантажна і технічна робота станцій, організація руху потягів, обслуговування локомотивів, вагонів, колії, пристроїв СЦБ та зв’язку, енергозабезпечення та інших пристроїв залізниці, всі види робіт по організації пасажирських перевезень, а також планування, фінансові та інші види робіт пов’язані з основною діяльністю залізниці.

У більш вузькому розумінні під експлуатаційною роботою розуміють тільки роботу рухомого складу.

Експлуатаційна робота залізничного транспорту має ряд суттєвих відмінностей, які відображають специфіку транспорту як об’єкту матеріального виробництва. Одна з них складається з того, що виробничий цикл, який почне на одному підприємстві - на станції, як правило, продовжується і закінчується на інших підприємствах транспорту. На відміну від промисловості на залізничному транспорті з одного підприємства на інше переходять не тільки предмети праці, але й засоби праці - вагони та локомотиви. Цією особливістю обумовлена наявність в експлуатаційній діяльності залізниці специфіки діяльності - регулювання вагонних потоків по станціях.

Експлуатаційну роботу, у тому числі УДЦТС "Ліски", характеризують кількісні та якісні показники. Перші визначають об’єм запланованої, або фактично-виконаної роботи, другі - її кількість.

Подібні статті по економіці

Аналіз економічного потенціалу підприємства та напрями підвищення ефективності його використання
Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, наявність конкретних переваг, що виступають гарантом тривалого та ефективного функціонування підприємства в ри ...

Використання трудових ресурсів Західної України
Перехід до ринкової економіки на сучасному етапі характеризується поступовим зрушенням в структурі зайнятості населення за галузями, сферами та секторами економіки України. Розглядаючи проб ...

Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації)
Незважаючи на позитивні зрушення в економіці, що відбулися в останні роки, практично кожне друге підприємство ще залишається збитковим. Проблема збитковості підприємств та організацій - ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.