Меню сайту

Експлуатаційна робота

До експлуатаційної діяльності відноситься діяльність залізниць, яка зв’язана з процесом перевезення. Сюди включається вантажна і технічна робота станцій, організація руху потягів, обслуговування локомотивів, вагонів, колії, пристроїв СЦБ та зв’язку, енергозабезпечення та інших пристроїв залізниці, всі види робіт по організації пасажирських перевезень, а також планування, фінансові та інші види робіт пов’язані з основною діяльністю залізниці.

У більш вузькому розумінні під експлуатаційною роботою розуміють тільки роботу рухомого складу.

Експлуатаційна робота залізничного транспорту має ряд суттєвих відмінностей, які відображають специфіку транспорту як об’єкту матеріального виробництва. Одна з них складається з того, що виробничий цикл, який почне на одному підприємстві - на станції, як правило, продовжується і закінчується на інших підприємствах транспорту. На відміну від промисловості на залізничному транспорті з одного підприємства на інше переходять не тільки предмети праці, але й засоби праці - вагони та локомотиви. Цією особливістю обумовлена наявність в експлуатаційній діяльності залізниці специфіки діяльності - регулювання вагонних потоків по станціях.

Експлуатаційну роботу, у тому числі УДЦТС "Ліски", характеризують кількісні та якісні показники. Перші визначають об’єм запланованої, або фактично-виконаної роботи, другі - її кількість.

Подібні статті по економіці

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Економіко-статистичне дослідження рівня витрат за 1 гривню запущеної в обіг продукції
В умовах ринкових відносин підприємству потрібне постійне вдосконалення стратегії розвитку та ефективності виробництва, для підвищення конкурентоспроможності товарів на ринку. Для досягн ...

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.