Меню сайту

Аналіз стану охорони праці на підприємстві

В ПП «Каравай» за стан охорони праці відповідає головний інженер з техніки безпеки. В його обов’язки входить проведення інструктажів з техніки безпеки на робочих місцях, організація безпечних робочих місць, проведення заходів з охорони праці, складання звітності підприємства з техніки безпеки і охорони праці.

Нормативні акти про охорону праці, що затверджуються власником, спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону прац і[52, с.148].

Розглянемо докладніше структуру управління охорони праці на підприємстві рис. 4.1.

Рис. 4.1. Структура системи управління охорони праці ПП «Каравай»

Джерело: власні дослідження автора

Усі працівники підлягають обов’язковому соціальному страхуванню власником від нещасних випадків і професійних захворювань. Страхування здійснюється в порядку і на умовах, що визначаються законодавством і Колективним договором.

Із фонду соціального страхування здійснюються виплати сум, що належать потерпілому працівникові за період його тимчасової непрацездатності.

Метою дослідження виробничого травматизму на підприємстві є розробка заходів по запобіганню нещасних випадків на даному підприємстві. Для цього необхідно систематично аналізувати і узагальнювати їх причини. Аналіз причин травматизму дозволяє поділити їх на організаційні, технічні, психофізіологічні та санітарно - гігієнічні.

Організаційні причини - це порушення законодавчих актів з охорони праці, вимог, інструкцій, правил і норм, відсутність або неякісне проведення інструктажу і навчання, невиконання заходів щодо охорони праці, невідповідність норм санітарно - гігієнічних факторів, несвоєчасний ремонт або заміна несправного чи застарілого обладнання.

До технічних причин відносять: невідповідність вимогам безпеки або несправність виробничого обладнання, інструменту і засобів захисту, конструктивні недоліки обладнання.

Психологічні причини - це помилкові дії працівника внаслідок втоми, надмірної важкості і напруженості роботи, монотонності праці, хворобливого стану, необережності.

Щодо санітарно-гігієнічних причин, то до них відносять: надмірний рівень шуму, вібрації, несприятливі метеорологічні умови, підвищений вміст у повітрі робочих зон шкідливих речовин, наявність різних випромінювань, недостатнє або нераціональне освітлення, порушення правил особистої гігієни та інше.

Щодо фінансування охорони праці, то його здійснює роботодавець. Для підприємств, незалежно від форми власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять 0,5% від суми реалізованої продукції.

Витрати на охорону праці наведені в табл.4.1.

Таблиця 4.1

Планові та фактичні витрати на охорону праці на ПП «Каравай»

Види витрат, грн.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

план

факт

план

факт

план

факт

Лікувально-профілактичне харчування

100,0

4318,0

100,0

3519,0

100,0

3576,8

Спеціальний одяг

48,2

1638,8

55,7

1893,8

55,2

1876,8

Медогляд

38,1

1295,4

35,5

1207,0

34,5

1173

Витрати на оздоровлення

13,07

465,8

8,7

2958,0

10,2

346,8

Всього:

На 1 працівника

х

127,0

х

103,5

х

105,2

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Банківська система - одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Її функціонування - запорука успіху проведення економічних реформ у сучасних умовах. У процесі становл ...

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Товарне виробництво
Життя людського суспільства складна, багатогранна та сповнена протиріч. Майже у всьому світі, щоб вижити, людина повинна працювати, тому що оточуючі його речі у своєму природному стані, ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.