Меню сайту

Аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства

Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оцінити тенденції найзагальніших показників, які всебічно характеризують фінансовий стан підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства має певні цілі, серед яких основними є:

визначення поточного фінансового стану;

визначення змін в фінансовому стані у структурно - часовому аспекті;

визначення факторів, що спричинили ці зміни; прогнозування основних тенденцій у фінансовому стані.

Так, як різні види оборотних активів володіють різним ступенем ліквідності, розраховується декілька коефіцієнтів ліквідності (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Показники ліквідності ПП «Каравай» за 2009 - 2011 рр.

Показники

Нормативне значення

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Відхилення 2011 р. до 2009 р., +-

1

Коефіцієнт покриття

> 1

0,28

0,18

0,48

0,20

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

> 0,5

0,06

0,21

0,29

0,23

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

> 0,5

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Коефіцієнт оборотних засобів в активах

> 0,2

0,10

0,31

0,29

0,19

5

Коефіцієнт оборотності засобів

За планом

7,90

12,00

9,20

1,30

6

Час оборотності засобів, дн.

> 0,5

46

30

40

- 6

Джерело: розраховано на основі річних звітів ПП «Каравай»

Найбільш мобільною частиною ліквідних коштів являються гроші і короткострокові фінансові вкладення. До другої групи відносяться готова продукція, товари відвантажені і дебіторська заборгованість. Ліквідність цієї групи поточних активів залежить від своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообігу у банках, від попиту на продукцію, її конкурентноздатності, платоспроможності покупців, форм розрахунків, тощо.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Шляхи зниження собівартості виробництва молока (на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Зоря Оржицького району Полтавської області)
Найважливішою галуззю продуктивного тваринництва України є скотарство, яке постачає незмінні продукти харчування і цінну сировину для харчової і переробної промисловості. У результаті го ...

Еволюція поглядів на економічне зростання та сталий розвиток
Проблеми досягнення стабільних темпів економічного зростання є актуальними в усіх країнах світу. Але в останній час дещо змінилися погляди щодо мети й шляхів досягнення зростання економ ...

Шляхи підвищення прибутковості підприємства
Управлінський облік передбачає створення детальної класифікаційної схеми витрат. Керівник або власник підприємства повинен знати, скільки буде коштувати виробництво тієї чи іншої продукц ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.