Меню сайту

Організаційно - економічна характеристика підприємства

Хлібопекарська промисловість знаходиться в конкурентному середовищі, в якому паралельно працюють підприємницькі структури, а відсутність в Україні хлібопекарського обладнання європейського рівня не дозволяє виробляти продукцію відповідної якості. Але з розвитком ринкових відносин виникла велика кількість пекарень, відроджується домашнє хлібопечення.

ПП «Каравай» - це юридична особа, заснована на власності окремого громадянина (в т. ч. нерезидента) з правом найму робочої сили. Фізична особа - засновник приватного підприємства є власником 100 % капіталу такого підприємства, включаючи право на управління та отримання відповідної частки прибутку у вигляді дивідендів.

Юридична адреса підприємства: 10001, Україна, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Транспортна 3. Підприємство створено з метою здійснення підприємницької діяльності та реалізації на основі отриманого прибутку.

ПП «Каравай» має статут, власну печатку, складає самостійний баланс, відкритий розрахунковий рахунок у банку, тобто має всі атрибути юридичної особи.

Згідно з чинним законодавством підприємства - суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності обов’язково повинні мати статутний капітал. Разом з тим станом на середину 2002 р. в Україні жоден законодавчий або нормативно-правовий акт не містить вказівок щодо мінімального розміру і строків наповнення статутного капіталу приватного підприємства. Отже, зареєстрована сума статутного капіталу приватного підприємства може вноситися засновником нескінченно довго або ж взагалі не вноситися. У разі прийняття власником приватного підприємства рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу внесення змін до статуту з подальшою державною реєстрацією цієї зміни є обов’язковим.

Підприємство ПП «Каравай» при своїй підприємницької діяльності керується затвердженими зборами засновників Установчим договором та Статутом, конституцією України, законодавчими і нормативними актами.

Згідно штатного розпису підприємства кількість працівників становить 34 особи.

Система управління ПП «Каравай» представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1 Система управління ПП «Каравай»

Джерело: дослідження автора

Власник представляє підприємство у всіх установах і організаціях, розпоряджається майном підприємства, укладає договори, видає накази по підприємству, відповідно до трудового законодавства приймає і звільняє робітників, застосовує міри заохочення і накладає стягнення на робітників підприємства, відкриває в банках рахунки.

Підприємство складається з таких структурних елементів:

Основні підрозділи: хлібопекарський цех, кондитерський цех.

Допоміжні структурні підрозділи: склад товарно - матеріальних цінностей, транспортна ділянка.

В таблиці 2.1. наведена характеристика посадових осіб, відповідальних за внутрішній та зовнішній економічний механізм господарської діяльності.

Таблиця 2.1

Характеристика служб (посадових осіб), відповідальних за внутрішній та зовнішній економічний механізм господарської діяльності

Характеристика економічної роботи

Відповідальні служби (посадові особи)

Організація та координація всієї роботи підприємства, складання проектів, бізнес-планів по розширенню виробництва або введення нових видів продукції

Директор (власник)

Розрахунок завдань для структурних підрозділів

Зам. директора

Положення про оплату праці та преміювання,документація та складання фінансової звітности, оцінка та аналіз роботи підприємства

Бухгалтерія

Джерело: власні дослідження автора

ПП «Каравай» обрало собі вигідну галузь для здійснення підприємницької діяльності, яка має потенціал для зростання обсягів господарювання та відповідно збільшення прибутків самого підприємства.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів
Економічна криза в Україні призвела до того, що вітчизняна наука переживає надзвичайно складні часи (бюджет Академії наук скоротився на 85% минулого рівня). Проте навіть в такий скла ...

Економічна безпека підприємства та шляхи її підвищення (на прикладі TOB Острійківське)
На сьогоднішній день, в умовах капіталізму, функціонують тисячі підприємств на принципах повної відповідальності за свої дії. Останнім постійно необхідно приймати важливі рішення, які с ...

Інноваційні процеси як шлях динамічного розвитку підприємства
господарювання виробництво нововведення Перехід економіки України до ринкового типу вимагає докорінних змін структури та якості праці, основного та оборотного капіталу, системи фінансів і ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.