Меню сайту

Труднощі впровадження антимонопольної та регуляторної політики держави

Соціально значущим є антимонопольне регулювання ринків житлово-комунальних послуг. Як відомо, Антимонопольний комітет України не має законодавчих повноважень щодо контролю за встановленням тарифів на послуги житлово-комунального господарства. Функції встановлення тарифів на ці послуги покладені на органи місцевого самоврядування, які відповідають за їхнє дослідження і затвердження. Антимонопольний комітет та його територіальні відділення можуть лише відстежувати порядок формування тарифів, контролювати можливості включення до тарифів необґрунтованих витрат.

Важливого значення в нинішніх умовах набуває проблема ефективності узгодження (координації) дій Антимонопольного комітету України і Національних комісій з регулювання природних монополій. Головними проблемами, які вимагають координації, є:

непрогнозовані зміни тарифів;

перехресне субсидування;

цінові диспропорції;

неефективне конкурентне середовище на ринках;

відсутність економічних стимулів для ефективного розвитку суб'єктів природних монополій;

низькій рівень використання сучасних технологій;

низька інвестиційна привабливість;

погана якість послуг, що надаються суб'єктами природних монополій і суб'єктами суміжних ринків.

Безумовно, конкурентна політика в Україні, як і в інших країнах світу, а також діяльність антимонопольних (конкурентних) відомств мають бути відкриті для конструктивної критики. Поза такою критикою буде неможливим подальший розвиток теорії і практики конкуренції.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства
Вихідні дані для курсового проекту Виконання курсового проекту . Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового рок ...

Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

Ефективність технічного переоснащення підприємств легкої промисловості
План науково-технічного розвитку передбачає систему взаємопов’язаних заходів по підвищенню техніко-економічного рівню виробництва на підставі впровадження самої передової й високоефекти ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.