Меню сайту

Аналіз грошових потоків ЗАТ КФ « Лагода»

Аналіз коефіцієнтів результатів діяльності та достатності грошових коштів

Коефіцієнти руху грошових коштів

Розрахунок

Економічна суть коефіцієнту

2007

2008

1. Відношення руху грошових коштів від операційної діяльності до доходу від реалізації товарів та послуг

Рух грошових коштів від операційної діяльності(170) / дохід від реалізації товарів(010)

Грошові кошти, генеровані кожною грошовою одиницею доходу

0,01

0,03

2. Надходження грошових коштів від активів

Рух грошових коштів від операційної діяльності(170) / загальна сума активів(280 (гр.3+ гр.4)/2)

Грошові кошти, генеровані загальними активами

0,02

0,10

3. Надходження грошових коштів на власний капітал

Рух грошових коштів від операційної діяльності(170) / власний капітал (380(гр.3+ гр.4)/2)

Грошові кошти, генеровані з власного капіталу

0,05

0,29

4. Коефіцієнт покриття боргу

Рух грошових коштів від операційної діяльності(170) / короткострокові зобов’язання(620(гр.3+ гр.4)/2)

Здатність погашати короткострокові зобов’язання чистими грошовими коштами від операційної діяльності

0,03

0,20

5. Коефіцієнт покриття боргу за фінансовими зобов’язаннями

Рух грошових коштів від операційної діяльності(170) / короткострокові фінансові зобов’язання(500(гр.3+ гр.4)/2)

Здатність погашати короткострокові фінансові зобов’язання чистими грошовими коштами від операційної діяльності

0,30

1,78

6. Коефіцієнти реінвестування

Рух грошових коштів від операційної діяльності(170) / вибуття грошових коштів на необоротні активи(250)

Здатність придбання необоротних активів за рахунок грошових коштів від операційної діяльності

49,06

2,32

Аналітичні показники

Показник

Розрахунок

Попередній період

Звітний період

Сальдо загального грошового потоку

Дорівнює загальній сумі надходжень грошових коштів зменшеній на загальну суму грошових видатків за період (ст1 ∑170,300,390- ст2∑170,300,390)

(5229+0+0)-(0+2252+2278)=699

883-18-2158= -1293

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку

Це співвідношення загальної суми надходжень грошових коштів за період до загальної суми грошових платежів за період (ст1 ∑170,300,390/ ст2∑170,300,390)

5229/(2252+2278)=1,154

883/(18+2158)= 0,405

Коефіцієнт ефективності грошового потоку

Це співвідношення суми чистого грошового потоку за період до загальної суми грошових платежів за період(400/ ст2∑170,300,390)

699/(2252+2278)= 0,154

-1293/(18+2158)= -0,594

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Економічний аналіз фінансових результатів та оцінка фінансового стану ПАТ Полтавський турбомеханічний завод
Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це можуть бути як прибуток, так і збитки. Ан ...

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Формування і реалізація державної політики зайнятості в сучасних умовах на прикладі Харківського регіону
Актуальність теми дослідження. На етапі трансформування економіки України в ринкову проблеми формування ринку праці набувають статусу першочергових. У зв`язку з цим виникає необхідність ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.