Меню сайту

Характеристика технопарків України

В Україні з метою створення та широкого застосування конкурентоспроможних на світовому ринку нових технологій та наукової продукції, посилення впливу інноваційних чинників на структурну переорієнтацію економіки Президент України видав розпорядження «Питання створення технопарків та інноваційних структур інших типів». Відповідно до цього розпорядження Кабінетом Міністрів України 22 травня 1996 р. прийнято постанову № 549 «Положення про порядок створення та функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів». Розпорядженням Президента України підтримано ініціативу Державного комітету України з питань науки, техніки та промислової політики, Міністерства освіти, Національної академії наук, місцевих органів виконавчої влади щодо створення науково-технічних інноваційних форм. У ньому зазначається: «Обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям всебічно сприяти створенню технопарків та інноваційних структур інших типів, що мають на меті розв'язання першочергових проблем економічного розвитку на базі освоєння нових технологій і виробництва нової продукції

Історія технопарків в Україні налічує більше 5 років. Зупинимося на найбільш розвинутих з них.

Харків

Харківський технопарк "Інститут монокристалів" (ІМК) створений в червні 2000 р. на базі однойменного науково-технічного концерну НАН України - найбільшого в СНД центру з розробки, дослідження і застосуванню функціональних матеріалів, що є основою електронної, лазерної, сцинтиляційної (трансформації частинок нейтрино), інформаційної, медичної та інших новітніх областей сучасної техніки.

Пріоритетні напрями діяльності: медицина і біотехнології, машинобудування і приладобудування, енергетика, нові кристалічні і полімерні матеріали для енергетики, а також вироби з них, енергоефективні електричні машини і силова електроніка, енергоефективні джерела світла і альтернативні джерела енергії, матеріали, прилади, устаткування і технології для моніторингу і захисту навколишнього середовища, технічні засоби боротьби із злочинністю; розробка методичних матеріалів, підготовка науковців і висококваліфікованих фахівців в області інноваційної діяльності, трансферу технологій і комерціалізації наукових розробок відповідно до напрямів діяльності технопарку.

Технопарк включає 56 учасників (спільних і дочірніх підприємств), якими зареєстровано 25 інноваційних і інвестиційних проектів і 29 виконавців. В рамках цих проектів в 2000-2003 рр. проведено і реалізовано продукції на суму 657079,2 тис. грн., з них у тому числі експортовано на 93948,9 тис.грн. Зокрема, були виготовлено дві медичні гомографічні гамма-камери "ОФЕКТ1" 28 крупногабаритних кристалічних блоків, біля 3,5 тис. шт. різноманітних монокристалів, у тому числі понад 4 тис. шт. засобів радіозв'язку для проведення міжнародних експериментів в області фізики високих енергій, більше 3 т особливо чистих неорганічних солей, понад 9 тис. тестових систем для діагностики різноманітних захворювань.

З використанням засобів спецрахунку технопарку на фінансування науково-технічної сфери привернуто 26297,4 тис. грн. На науково-дослідні розробки і виробництво їх зразків витрачено 30580,95 тис. грн. До державних цільових фондів перераховано 34235,15 тис. грн., з них до бюджету - 11142,18 тис. грн. Завдяки модернізації виробництва, упровадженню нових наукоємких технологій досягнутий певний успіх в соціальній сфері: збережено близько 24333 і створено 548 нових робочих місць.

Київ

Технопарк "Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона" створений в липні 2000 р. на базі однойменного науково-технологічного комплексу (НТК ІЕС) НАН України в Києві. В своїй діяльності він керується законом "Про спеціальний режим інвестиційної і інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка і сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Е. О.Патона", "Інститут монокристалів".

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Господарський механізм
Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повно ...

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Загальна характеристика господарської діяльності ДП Тростянецьводоканал
Актуальність дипломної роботи полягає у орієнтації на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваю ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.