Меню сайту

Аналіз стану і структури оборотних активів ПАТ «Полтавакондитер»

У процесі аналізу активів підприємства важливу роль відіграє детальне дослідження стану та структури його оборотних активів. Особливу увагу при цьому приділяють аналізові стану запасів і витрат, аналізові стану розрахунків з дебіторами.

Структура оборотних активів - ця питома вага вартості окремих статей у загальній сумі оборотних активів. Аналіз складу й структури оборотних активів ПАТ «Полтавакондитер» представлений у таблиці 2.8

Таблиця 2.8 - Аналіз складу та структури оборотних активів ПАТ «Полтавакондитер» за період 2008 - 2010 рр.

Стаття

Роки

2008

2009

2010

Відхилення

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

+, -

у %

Оборотні активи

101059,30

100,00

113704,00

100,00

121803,00

100,00

20743,70

120,53

У тому числі:

Виробничі запаси

31490,50

31,16

29503,00

25,95

31923,00

26,21

432,50

101,37

Незавершене виробництво

1136,30

1,12

1037,00

0,91

1541,00

1,27

404,70

135,62

Готова продукція

9896,10

9,79

14888,00

13,09

12015,00

9,86

2118,90

121,41

Товари

1013,70

1,00

1066,00

0,94

955,00

0,78

-58,70

94,21

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

41813,60

41,38

54334,00

47,79

40189,00

33,00

-1624,60

96,11

Дебіторська заборгованість за рахунками:

9055,90

8,96

5884,00

5,17

25039,00

20,56

15983,10

276,49

Інша поточна дебіторська заборгованість

2620,10

2,59

3692,00

3,25

5284,00

4,34

2663,90

201,67

Грошові кошти та їх еквіваленти:

3350,60

3,32

2686,00

2,36

3748,00

3,08

397,40

111,86

Інші оборотні активи

682,50

0,68

614,00

0,54

1109,00

0,91

426,50

162,49

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Загальна характеристика системи менеджменту підприємства
Формування ринкової економіки здійснюється шляхом запровадження нових суспільно-економічних відносин, які базуються на існуванні різних форм власності та способів господарювання. Адміні ...

Економіка сім'ї теоретичний аспект
Cкладність і суперечливість просування економіки України шляхом ринкових реформ значною мірою пов'язані з недооцінкою загальної ролі сектора сімейної економіки у формуванні ринкової сист ...

Ефективність технічного переоснащення підприємств легкої промисловості
План науково-технічного розвитку передбачає систему взаємопов’язаних заходів по підвищенню техніко-економічного рівню виробництва на підставі впровадження самої передової й високоефекти ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.