Меню сайту

Прибуток від реалізації та його формування

Отримання прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежить від здійснення основної діяльності суб’єктів господарювання. Прибуток є складовою виручки від реалізації. Однак на відміну від виручки, надходження якої на поточний рахунок підприємства фіксується регулярно, обсяг отриманого прибутку визначається тільки за певний період (квартал, рік) на підставі даних бухгалтерського обліку.

Реально формування прибутку на підприємстві відбувається в міру реалізації продукції. Згідно із законодавчими актами України момент реалізації визначається за датою відвантаження продукції (товарів), а для робіт (послуг) - за датою фактичного виконання (надання) таких або за датою зарахування коштів покупця на банківський рахунок постачальника.

Однак незалежно від визначення моменту реалізації в законодавчих актах реальне формування на підприємстві прибутку від реалізації продукції має місце тільки за умов, коли така відбувається насправді, тобто коли кошти від покупця надходять на банківський рахунок постачальника.

Визначення моменту реалізації за датою відвантаження товарів і встановлення податкових зобов’язань підприємств згідно з цією датою часто приводить до потреби використання оборотні кошти підприємств на сплату податків, а тому до погіршення їхнього фінансового стану.

Прибуток від реалізації продукції безпосередньо залежить від двох основних показників обсягу реалізації продукції та її собівартості. На зміну обсягу реалізації продукції впливає зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції, частку прибутку в ціні продукції (рентабельність продукції).

Треба звернути увагу на те, що зміна обсягу виробництва залишків нереалізованої продукції справляють вплив не тільки на обсяг реалізованої продукції, а й на її собівартість, оскільки змінюються умовно-постійні витрати (за зміни виробництва продукції); витрати на зберігання продукції., інші витрати (за зміни залишків нереалізованої продукції).

Істотний вплив на обсяг реалізації продукції, а також і на прибуток від реалізації справляє розмір прибутку, що включається в ціну виробів. За умов формування ринкової економіки державного регулювання рентабельності продукції, як правило, уже нема. Отже, створена можливість збільшення прибутку підприємства за рахунок збільшення частки прибутку в ціні окремих виробів. Цьому сприяє недостатня конкуренція, монопольне становище окремих підприємств у виробництві та реалізації багатьох видів продукції.

Отже, можна зробити висновок, що спроможність підприємств впливати на обсяг прибутку від реалізації, змінюючи обсяги виробництва продукції, залишки нереалізованої продукції, її рентабельність, є досить суттєвою.

Управління формуванням прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) передбачає розрахунок його планового обсягу. Планування, прогнозування суми прибутку суб’єктів господарювання необхідне для складання поточних і перспективних фінансових планів.

Визначення суми прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) має певні особливості залежно від сфери діяльності суб’єкта господарювання: виробнича сфера, торгівля, сфера послуг.

У виробничій сфері є особливості в розрахунках прибутку від реалізації продукції промисловими і сільськогосподарськими підприємствами, будівельними організаціями, підприємствами транспорту. У сфері послуг є особливості визначення прибутку від надання послуг комерційними банками, страховими компаніями, інвестиційними фондами.

На підприємствах виробничої сфери можуть бути використані три методи розрахунку прибутку від реалізації продукції: прямого розрахунку за показником витрат на одну гривню продукції, економічний (аналітичний) метод.

Метод прямого розрахунку. Прибуток розраховується за окремими видами продукції, що виробляються і реалізуються. Для розрахунку необхідні такі вихідні дані.

1. перелік і кількість продукції відповідної номенклатури (асортименту), що планується до виробництва і реалізації.

2. собівартість одиниці продукції.

. ціна одиниці продукції (ціна виробника).

Валовий дохід у 2009 році зріс порівняно з 2008 роком на 1067,0 тис.грн, а в 2010 році порівняно з 2009 роком на 279,7 тис.грн. зменшення росту валового доходу у 2010 р. виходить із тих причин, що в 2010 році подорожчали матеріали, паливо та обладнання.

Таблиця 2.2 - Аналіз діяльності СВК ім. Котовського

Зміст

Роки

Абсолютний приріст

Відносний приріст

2008

2009

2010

ланцю-говий

бази-сний

ланцю-говий %

бази-сний %

Основні засоби, тис.грн.

7236

7896

7045,7

-850,3

-190,3

109,12

97,37

Незавершене будівництво, тис.грн.

239

893

-

-

+654

373,64

0,00

Виробничі запаси, тис.грн

821

892

966,3

+74,3

+145,3

108,65

117,70

Тварини на вирощування та відгодівлю, тис.грн.

2043

1997

2150,3

-153,3

+107,3

97,75

105,25

Готова продукція, тис.грн.

423

671

709,6

+38,6

+286,6

158,63

167,75

Дебіторська заборгованість, тис.грн.

188

181

105,9

-75,1

-82,1

96,28

56,33

Гроші в касі, тис.грн.

157

51

62,1

+11,1

-94,9

32,48

39,55

Власний капітал, тис.грн.

10890

11651

10621,7

-1029,3

-268,3

106,99

97,54

Поточні зобов’язання, тис.грн.

743

1526

1370,3

-155,7

+627,3

205,38

184,43

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз діяльності компанії Фенікс
При переході української економіки на ринкові відносини основні завдання функціонування підприємств вирішувалися в рамках централізованого управління. Виробничо-фінансовий план підприєм ...

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.