Меню сайту

Оборотний капітал аграрних підприємств

Завдання для виконання:

визначити структуру оборотних фондів;

проаналізувати показники оборотності оборотних коштів;

розрахувати показники ефективності використання оборотних коштів.

Оборотні кошти - це засоби виробництва, які беруть участь тільки в одному виробничому циклі, в ході якого повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції.

Оборотні фонди - це грошовий вираз предметів праці, які знаходяться на стадії виробничих запасів і незавершеного виробництва, які беруть участь лише в одному циклі виробництва і повністю переносять свою вартість на знов створену продукцію.

Фонди обертання не беруть безпосередньої участі у виробничому процесі і не беруть участь в утворенні вартості, а лише обслуговують його, будучи одночасно результатом цього виробництва.

Знаючи, що в створенні додаткової вартості беруть участь лише оборотні фонди, а фонди звернення лише обслуговують цей процес, важливим моментом є визначення структури оборотних коштів.

Під структурою оборотних коштів розуміють співвідношення окремих елементів в загальному обсязі оборотних коштів, виражені у відсотках до підсумку.

Одним з найважливіших показників ефективності, що характеризує швидкість оборотності оборотного капіталу є коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, який розраховується як ділення виручки від реалізації продукції до середньорічної вартості оборотного капіталу.

Зворотну величину коефіцієнта оборотності називають коефіцієнтом завантаження оборотного капіталу, який характеризує його суму, що доводиться на одну гривну реалізованої продукції.

У практиці достатньо широко застосовується показник тривалості одного обороту оборотного капіталу в днях (Тоб), який визначається за формулою:

де Тп - тривалість періоду, за який розраховується показник (найчастіше, береться один рік - 365 днів)

Коб - коефіцієнт оборотності оборотного капіталу

Для оцінки і аналізу ефективності використання оборотного капіталу визначається показник фондовіддачі діленням валової продукції в порівняних цінах на середньорічну вартість цього ресурсу.

Для оцінки використання спожитих оборотних фондів розраховують показники материаловіддача (відношення валової продукції до матеріальних витрат виробництва) і матеріаломісткості (зворотна величина показника материаловіддачі).

Таблиця 9 - Склад і структура оборотних коштів

Показники

Варіанти

Відхилення, %

базовий

заданий

тис. грн.

структура, %

тис. грн.

структура , %

1

2

3

4

5

6=5-3

1. Виробничі запаси

Б21

Б21/Б37*100

-«»-

2. Тварини на вирощуванні і відгодівлі

Б22

Б22/Б37*100

-«»-

3. Малоцінні і швидкозношувані предмети

Б23

Б23/Б37*100

-«»-

4. Незавершене виробництво

Б24

Б24/Б37*100

-«»-

5. Витрати майбутніх періодів

Б25

Б25/Б37*100

-«»-

6. Всього оборотних фондів (1+2+4+5)

Б26

Б26/Б37*100

-«»-

7. Готова продукція

Б27

Б27/Б37*100

-«»-

8. Товари в запасах

Б28

Б28/Б37*100

-«»-

9. Товари, відвантажені, але не сплачені в строк

Б29

Б29/Б37*100

-«»-

10. Дебіторська заборгованість за товари, роботи

Б30

Б30/Б37*100

-«»-

11. Дебіторська заборгованість по розрахунках

Б31

Б31/Б37*100

-«»-

12. Грошові кошти, всього

Б32

Б32/Б37*100

-«»-

в т.ч. в касі

Б33

Б33/Б37*100

-«»-

на розрахунковому рахунку

Б34

Б34/Б37*100

-«»-

13. Інші оборотні кошти

Б35

Б35/Б37*100

-«»-

14. Всього фондів звернення (7+8+9+10+11+12+13)

Б36

Б36/Б37*100

-«»-

15. Всього оборотних коштів (6+14)

Б37

100

100

Х

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Український державний центр транспортного сервісу Ліски
Залізничний транспорт є однією з важливих галузей економіки України, забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв’язки і потребує населення у перевезеннях. Діяльність за ...

Трудові ресурси Київської області та регіональні особливості їх розміщення й використання
Комплексний розвиток продуктивних сил економічних районів - один з пріоритетних напрямків наукових досліджень та практичної діяльності держави і місцевих органів влади з питань регіонал ...

Удосконалення форм праці та впровадження науково–технічного прогресу
Вирішальним засобом підвищення ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства є вдосконалення форм праці та впровадження науково-технічного прогресу. Саме про вд ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.