Меню сайту

Земельні ресурси підприємства і ефективність їх використання

Завдання для виконання:

визначити структуру сільськогосподарських угідь і посівних площ;

проаналізувати рівень інтенсивності використання земельних ресурсів;

розрахувати показники ефективності використання землі.

Процентне відношення окремих видів сільськогосподарських угідь до їх загальної площі визначає структуру сільськогосподарських угідь.

Землезабезпеченість визначається діленням площі відповідних угідь на наявне населення країни (області, району, підприємства).

Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів визначають за такими показниками:

ступінь господарського використання землі, який розраховується діленням площі сільськогосподарських угідь на всю земельну площу господарства;

ступінь розораності, який визначається як ділення площі ріллі і багаторічних культурних насаджень на площу сільськогосподарських угідь;

ступінь меліорації - як відношення площі меліорованих земель (зрошуваних, осушуваних) до загальної площі сільськогосподарських угідь;

питома вага інтенсивних культур (цукрового буряка, льону, картоплі, овочів, соняшнику, зернової кукурудзи, конопель) в загальній посівній площі підприємства;

коефіцієнт повторного використання землі, який визначається відношенням посівної площі разом з площею повторних посівів до посівної площі господарства.

Про економічну ефективність використання землі судять на підставі системи натуральних і вартісних показників.

До натуральних показників відносять:

врожайність сільськогосподарських культур;

виробництво окремих видів тваринницької продукції на 100 га відповідних земельних угідь (продукцію скотарства і вівчарства розраховують на 100 га сільськогосподарських угідь, свинарства - на 100 га ріллі, птахівництва - на 100 га площі зернових культур).

До вартісних показників відносять:

виробництво валової продукції в порівняних цінах на гектар сільськогосподарських угідь;

виробництво товарної продукції в поточних цінах на гектар сільськогосподарських угідь;

виробництво чистої продукції на гектар сільськогосподарських угідь;

обсяг чистого прибутку на гектар сільськогосподарських угідь.

Таблиця 1 - Структура сільськогосподарських угідь

Показники

Землезабезпеченість

Структура с.-г. угідь

Відхилення, %

площа, га

питома вага %

базовий

заданний

базовий

заданий

1

2

3

4

5

6

7=6-5

Всього сільськогосподарських угідь

А02/Б10

А02

100

100

-«»-

Зокрема: рілля

А03/Б10

А03

А03/А02*100

-«»-

сінокоси

А04/Б10

А04

А04/А02*100

-«»-

пасовища

А05/Б10

А05

А05/А02*100

-«»-

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Земельні ресурси підприємства
Високоефективну і конкурентоздатну економіку можуть формувати і розвивати лише професійно компетентних і досвідчених управлінських кадрів всіх рівнів, перш за все господарських керівник ...

Закономірності формування перехідної економічної системи та її особливості в Україні
Основна частина даної курсової роботи складається з 2-х розділів. Перший розділ має назву «Закономірності і особливості розвитку перехідних економік» і складається з 3-х підрозділів. В ...

Економічне обґрунтування проекту цеху по виробництву вітамінізованої сметани
У даній курсовій роботі обґрунтована економічна ефективність технічних рішень і виконано всі необхідні економічні розрахунки. Розрахунок проведено для продукту під назвою "Вітамініз ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.