Меню сайту

Тенденції та актуальні проблеми формування пропозиції спожиткових товарів та послуг

Сучасний стан формування пропозиції спожиткових товарів та послуг в Україні обумовлюється динамікою розвитку національного виробництва спожиткових товарів та послуг, динамікою випуску продукції сільського господарства та розвитком імпорту спожиткових товарів.

Розглянемо стан справ по кожному з визначених факторів.

Розвиток національного промислового виробництва спожиткових товарів

характеризується наявністю як позитивних, так і негативних тенденцій та зрушень.

Як видно з табл. 4.1 динаміка обсягу виробництва продукції в Україні протягом 2006-2011 років була позитивною, але характеризувалася уповільненням темпів приросту.

Таблиця 4.1

Індекси промислового виробництва за видами діяльності (у відсотках до попереднього року)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Промисловість

113,2

114,2

107,0

115,8

112,5

103,1

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

123,0

118,2

108,4

120,0

112,4

113,7

Легка промисловість

136,4

113,8

100,4

104,0

113,6

100,3

текстильна промисловість та пошиття одягу

139,8

114,7

101,1

102,9

114,0

102,6

виробництво шкіри та шкіряного взуття

124,6

110,3

97,9

107,5

112,5

91,9

Виробництво деревини та виробів з деревини

156,5

128,0

123,4

123,6

125,5

119,5

Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість; видавнича справа

131,7

118,2

108,4

125,7

125,9

112,7

В 2011 році темп приросту продукції промисловості становив лише 3,1 % до 2010 року. Це найнижчий показник росту вітчизняної економіки за останні п’ять років.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Управління інноваційним проектом
інноваційний проект управління Актуальність теми роботи «Управління інноваційним проектом» виявляємо в тому, що переважна більшість інноваційних промислових проектів передбачає випуск нов ...

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки
Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клім ...

Загальна характеристика роботи ВАТ Бердичівський пивоварний завод
Я,, проходив виробничу практику на ВАТ "Бердичівському пивоварному заводу”. Мета мого стажування: написання звіту з практики та курсової роботи, поглиблення та закріплення теорет ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.