Меню сайту

Тенденції та актуальні проблеми формування пропозиції спожиткових товарів та послуг

Сучасний стан формування пропозиції спожиткових товарів та послуг в Україні обумовлюється динамікою розвитку національного виробництва спожиткових товарів та послуг, динамікою випуску продукції сільського господарства та розвитком імпорту спожиткових товарів.

Розглянемо стан справ по кожному з визначених факторів.

Розвиток національного промислового виробництва спожиткових товарів

характеризується наявністю як позитивних, так і негативних тенденцій та зрушень.

Як видно з табл. 4.1 динаміка обсягу виробництва продукції в Україні протягом 2006-2011 років була позитивною, але характеризувалася уповільненням темпів приросту.

Таблиця 4.1

Індекси промислового виробництва за видами діяльності (у відсотках до попереднього року)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Промисловість

113,2

114,2

107,0

115,8

112,5

103,1

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

123,0

118,2

108,4

120,0

112,4

113,7

Легка промисловість

136,4

113,8

100,4

104,0

113,6

100,3

текстильна промисловість та пошиття одягу

139,8

114,7

101,1

102,9

114,0

102,6

виробництво шкіри та шкіряного взуття

124,6

110,3

97,9

107,5

112,5

91,9

Виробництво деревини та виробів з деревини

156,5

128,0

123,4

123,6

125,5

119,5

Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість; видавнича справа

131,7

118,2

108,4

125,7

125,9

112,7

В 2011 році темп приросту продукції промисловості становив лише 3,1 % до 2010 року. Це найнижчий показник росту вітчизняної економіки за останні п’ять років.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Аналіз економічної діяльності ТОВ Дім плюс Дім
Повна назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Дім плюс Дім». Скорочена назва: ТОВ «Дім плюс Дім». Правовий статус підприємства: Юридична особа.. Права і обов ...

Аналіз фінансового стану та облік фінансових результатів (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю Родіна-Агро Жовтневого району)
Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується економічними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової трансформації в умовах глобалізаціїних процесів. О ...

Інфляція в Україні
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіши ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.