Меню сайту

Тенденції та актуальні проблеми формування пропозиції спожиткових товарів та послуг

Сучасний стан формування пропозиції спожиткових товарів та послуг в Україні обумовлюється динамікою розвитку національного виробництва спожиткових товарів та послуг, динамікою випуску продукції сільського господарства та розвитком імпорту спожиткових товарів.

Розглянемо стан справ по кожному з визначених факторів.

Розвиток національного промислового виробництва спожиткових товарів

характеризується наявністю як позитивних, так і негативних тенденцій та зрушень.

Як видно з табл. 4.1 динаміка обсягу виробництва продукції в Україні протягом 2006-2011 років була позитивною, але характеризувалася уповільненням темпів приросту.

Таблиця 4.1

Індекси промислового виробництва за видами діяльності (у відсотках до попереднього року)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Промисловість

113,2

114,2

107,0

115,8

112,5

103,1

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

123,0

118,2

108,4

120,0

112,4

113,7

Легка промисловість

136,4

113,8

100,4

104,0

113,6

100,3

текстильна промисловість та пошиття одягу

139,8

114,7

101,1

102,9

114,0

102,6

виробництво шкіри та шкіряного взуття

124,6

110,3

97,9

107,5

112,5

91,9

Виробництво деревини та виробів з деревини

156,5

128,0

123,4

123,6

125,5

119,5

Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість; видавнича справа

131,7

118,2

108,4

125,7

125,9

112,7

В 2011 році темп приросту продукції промисловості становив лише 3,1 % до 2010 року. Це найнижчий показник росту вітчизняної економіки за останні п’ять років.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Шляхи покращення інноваційного типу розвитку
Діяльність суспільства, яка характеризує його розвиток, - це специфічний спосіб ставлення людини до дійсності. Економічна діяльність матеріальна, але її доповнює духовність, робота інтел ...

Дослідження напрямків підвищення ефективності управління системами оплати праці робітників підприємства
Залізничний транспорт є найрозвинутішим в Україні. Перевагами цього виду транспорту є велика розгалуженість та низькі тарифи. Пропускна спроможність залізничної мережі значно перевищує п ...

Шляхи підвищення прибутковості підприємства
Управлінський облік передбачає створення детальної класифікаційної схеми витрат. Керівник або власник підприємства повинен знати, скільки буде коштувати виробництво тієї чи іншої продукц ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.