Меню сайту

План щодо праці і заробітної плати

.1 Трудомісткість виробничої програми і нормована заробітна плата

Розрахунок трудомісткості виробничої програми і основної заробітної плати виконується шляхом заповнення таблиці 2.1. Нормований час на одиницю виробу визначається як сума норм часу по операціях технологічного процесу:

нормо - год.

нормо - год.

нормо - год.

Відповідно нормований час (трудомісткість) на виробничу програму розраховується за формулами: нормо - год.

де Ті - трудомісткість виробничої програми і-го виробу, тис. нормо-годин.

тис. нормо - год.

тис. нормо - год.

Загальна трудомісткість визначається за формулою: тис. нормо - год.

тис. нормо - год.

Основна заробітна плата на одиницю виробу визначається як сума розцінок по операціях технологічного процесу за формулою:

де ТСі - годинна тарифна ставка відповідного розряду на технологічній операції.

грн.

грн.

грн.

грн.

Основна заробітна плата з премією (пряма заробітна плата основних робітників) визначається із розрахунку 30% премії за виконання виробничих завдань. Тарифні ставки основних робітників відрядників, згідно відповідних нормативних документів, складають у гривнях: ТС1=4.25; ТС2-5,32; ТС3=6,44; ТС4=7,15; ТС5-8,30; ТС6=9,5.

грн.

грн.

Розрахуємо основну заробітну плату з премією на виробничу програму:

тис. грн.

тис. грн.

Таблиця 2.1 Трудомісткість виробничої програми та нормована заробітна плата (робітників-відрядників)

Найменуваннявиробів

Виробничапрограма,тис. шт.

На одиницю

На виробничу програму

Нормована заробітна плата з премією

Нормований час, нормо - год.

Нормованазаробітна плата, грн.

Нормованийчас, тис. нормо - год.

Нормованазаробітна плата, тис. грн.

На одиницю,грн.

На виробничупрограму, тис. грн.

Вісь

46

1,23

8,36

56,58

384,56

10,87

500,02

Втулка

33

1,28

11,53

42,24

380,49

14,99

494,67

Разом

-

-

-

98,82

765,05

-

994,69

Розрахунок балансу робочого часу і чисельності основних робітників

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Український державний центр транспортного сервісу Ліски
Залізничний транспорт є однією з важливих галузей економіки України, забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв’язки і потребує населення у перевезеннях. Діяльність за ...

Формування прибутку промислового підприємництва
В Україні відбуваються глибокі економічні перерви, обумовлені поверненням країни в річище загальних процесів світового розвитку. Йде корінна ламка старого механізму керування економікою, ...

Державна інвестиційно-інноваційна політика
інноваційний політика україна економіка В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.