Меню сайту

Платіжний баланс

Платіжний баланс - це таблиця, що систематизовано показує економічні операції між резидентами і нерезидентами національної економіки за визначений період часу (квартал, рік).

Резиденти національної економіки: приватні підприємницькі структури; органи державного управління; неприбуткові організації; фізичні особи, що пов’язані з територією даної країни (включно з територіальними і міжнародними водами); іноземні підприємства, якщо мають хоча б один виробничий об’єкт і планують працювати на території даної країни протягом тривалого часу; посольства, консульства та військові об’єкти за кордоном.

Нерезиденти: туристи; члени повітряних і морських екіпажів; сезонні робітники; дипломати та військовослужбовці зарубіжних країн.

Фізичні особи вважаються резидентами національної економіки, якщо перебувають у даній країні понад 12 місяців.

Платіжний баланс складається за бухгалтерським принципом подвійного запису кожної економічної угоди. Цей принцип передбачає, що будь-яка економічна угода автоматично враховується у платіжному балансі двома записами, які повинні мати однакове вартісне вираження: один запис позначається як кредит зі знаком плюс, а другий - як дебет зі знаком мінус.

Кредит - це відплив за кордон вартостей, за які має надійти зустрічний платіж від нерезидентів; він формується за рахунок експорту товарів та послуг, іноземних інвестицій в економіку даної країни, грошових коштів, які розміщені на рахунках у банках даної країни нерезидентами, а також різноманітних кредитів, наданих країні з-за кордону. У кредиті відображається надходження іноземної валюти до країни, доходи, і тому цифри, що зараховуються у нього, або мають знак "плюс" (+), або не мають ніякого знака.

Дебет - це приплив вартостей з-за кордону, за які має платити резидент даної країни за кордон; він формується за рахунок імпорту, закордонних інвестицій, репатріації прибутків, отриманих від іноземних інвестицій у даній країні, грошових коштів, які розміщені за кордоном резидентами даної країни, кредитів, що надані нерезидентами, а також за рахунок коштів, що йдуть на погашення кредитів за кордон. У дебеті відображається відплив іноземної валюти з країни, витрати, платежі, і тому цифри, що зараховуються у ньому, супроводжуються знаком "мінус" (-).

Згідно з прийнятими у міжнародній практиці принципами ділової бухгалтерії будь-яке збільшення активів або зменшення зобов’язань відображається у дебеті, а зменшення активів або збільшення пасивів - у кредиті платіжного балансу.

Кожна операція у платіжному балансі має бути представлена двома записами, обидва ці записи в ідеалі мають бути зроблені одночасно, в момент, коли економічні цінності утворюються, перетворюються, обмінюються, передаються чи ліквідуються. Для реєстрації операцій у використовуються ринкові ціни, тобто ціни, за якими укладаються реальні угоди між незалежними покупцями та незалежними продавцями.

Платіжний баланс складається з трьох частин:

• "Рахунок поточних операцій";

• "Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій";

• "Рахунок офіційних резервів".

Перша частина платіжного балансу - "Рахунок поточних операцій" - включає такі статті: на стороні кредиту - товарний експорт, експорт послуг, чисті доходи від інвестицій; на стороні дебету - товарний імпорт, імпорт послуг, чисті грошові перекази.

Основні види поточних операцій:

1. Під товарами маються на увазі група статей платіжного балансу, яка підсумовує за ринковими цінами експорт і імпорт звичайних товарів, товарів для подальшої обробки (товари, що перетинають кордон з метою подальшої обробки, після чого вони повертаються до країни - власника товару), ремонт товарів (вартість ремонту пересувного устаткування), придбання товарів у портах транспортними організаціями (паливо, продовольство, матеріальні за паси, допоміжні матеріали).

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Форми та системи заробітної плати
Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що заробітна плата є одним з найважливіших джерел добробуту людини. Саме тому вона потребує становлення чіткої і найбільш ефективн ...

Форми організації суспільного виробництва
Природа не дає в готовому вигляді всього того, що необхідно для задоволення людських потреб. Все це люди видобувають в процесі виробництва. Таким чином, виробництво є основою життя людс ...

Аналіз основних фінансових аспектів діяльності молокопереробного підприємства ПП Молокозавод–Олком
Базою проходження практики є ПП «Молокозавод - Олком» Метою проходження практики є вивчення основних фінансових аспектів діяльності молокопереробного підприємства. Основні завдання ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.