Меню сайту

Види виробничих процесів

Виробничий процес - це поєднання предметів і знарядь праці з живою працею для задоволення потреб виробництва. (рис. 1.1.)

Рис. 1.1 Схема елементів виробничого процесу

Його елементами та поняттями є:

· предмети праці;

· знаряддя праці;

· жива праця (персонал);

· простір;

· час;

· задоволення потреб (продукція) [15].

Разом вони формують системне поняття “виробничий процес”. Суть цих понять можна виразити наступним чином:

Предмет праці - предмет, на який діє людина в процесі праці зі створення проміжного або кінцевого продукту для задоволення певних потреб [18].

Знаряддя праці - засоби виробництва (інструменти, пристрої, верстати тощо) якими користується людина у процесі праці (діє на предмети праці).

Жива праця - це свідома, доцільна діяльність людини, яка за допомогою знарядь праці діє на предмет праці для його перетворення та задоволення певних потреб.

Простір - місце протікання виробничого процесу.

Час - тривалість виробничого процесу.

Задоволення потреб - виготовлення продукції, надання послуг або виконання роботи для задоволення певних потреб відповідно до плану.

Виробничі процеси є трьох видів - основні, допоміжні, обслуговуючі.

Тому можна дати наступне визначення: виробничий процес - це сукупність основних, допоміжних та обслуговуючих процесів, у результаті яких вихідні матеріали перетворюються у готові вироби.

Своєю чергою основні виробничі процеси поділяються на: підготовчі (заготовчі), перетворюючі (обробні), заключні (складальні).

Взаємозв’язок виробничих процесів в організації наведений на рис. 1.2.

Основний процес виробництва має три етапи:

Підготовчий - це процес підготовки живої праці у просторі і часі і знарядь праці для перетворення предмету праці у корисний продукт.

Перетворюючий - це процес перетворення предмету праці шляхом зміни його форм, розмірів, фізичних або хімічних властивостей, зовнішнього вигляду, характеристик, показників, стану або потенціалу відповідно до плану або творчого задуму.

Заключний - це процес підготовки перетвореного предмету праці з наданням йому форми товару для передачі замовнику.

Допоміжний процес - це процес, що сприяє нормальному протіканню основного процесу з перетворення предмету праці шляхом безпосереднього забезпечення його обладнанням, інструментом, паливно-енергетичними ресурсами.

Обслуговуючий процес - забезпечує нормальний хід основних і допоміжних процесів шляхом виконання транспортних послуг, послуг з логістики на “вході” і “виході” та ін [22].

Рис. 1.2 Види і взаємозв‘язки виробничих процесів в організації

Наведена вище схема характеризує процес взаємодії виробничих процесів в організації за ходом виробництва (по горизонталі).

За рівнем ієрархії (по вертикалі) виробничі процеси є:

виробничий процес на робочому місці - це будь-який вид процесу (основного, допоміжного, обслуговуючого), що протікає на конкретному робочому місці;

виробничий процес на рівні підрозділу - це процес, який протікає у підрозділі між робочими місцями;

міжцеховий виробничий процес - це процес, який протікає між підрозділами організації.

За складністю кожний із названих процесів може бути простим і складним.

Простий виробничий процес - це ряд послідовних операцій, результатом яких є виріб (рис. 1.3).

Складний виробничий процес - це поєднання декількох простих процесів (рис. 1.4).

Організація виробничого процесу полягає у забезпеченні раціонального поєднання в просторі і часі основних, допоміжних і обслуговуючих процесів, а також людей і матеріальних елементів виробництва.

Подібні статті по економіці

Інфляція в Україні
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіши ...

Американський неолібералізм. Монетаризм
Монополізація економіки, виникнення державно-монополістичної форми власності, усесвітня економічна криза 20 - 30-х рр. Поставили під сумнів основні постулати ортодоксального неокласицизму. ...

Загальноекономічна характеристика діяльності ТОВ Агротранссервіс
Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків. Уже сьогодн ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.