Меню сайту

Реінжиніринг як важливий напрямок інноваційної діяльності на підприємстві

б) формуються нові функції персоналу, переробляються посадові інструкції, визначається оптимальна система мотивацій, організовуються робочі команди, розробляються програми підготовки та перепідготовки фахівців;

в) створюються інформаційні системи, необхідні для здійснення реінжинірингу: визначається обладнання та програмне забезпечення, формується спеціалізована інформаційна система бізнесу;

г) проводиться тестування нової моделі в обмеженому масштабі.

) впровадження моделі нового бізнесу в господарську реальність фірми. Всі елементи нової моделі втілюються на практиці. Тут важливим є вміле стикування і перехід від старих процесів до нових так, щоб виконавці процесів не відчували трудового дискомфорту, а тим більше не переживали стану робочого стресу.

Наполегливу роботу, спрямовану на виконання реінжинірингу бізнес-проектів, повинні вести працівники підприємства, безпосередньо зайняті ре інжиніринговою діяльністю (рис. 2.2) [20].

Рис. 2.2. Учасники реінжинірингової діяльності

Розуміння керівництвом підприємства або окремими виконавцями певних робіт, потреби докорінних змін (такий процес розуміння ще називають бізнес-необхідністю) безпосередньо викликає виникнення реінжиніринг-ініціативи, тобто визначення нових результатів, очікуваних від нових процесів, процесного бачення того, що потрібно конкретній організації в майбутньому (рис. 2.3).

Рис. 2.3 Виникнення бізнес-ініціативи

Отже, успішна реалізація програм реінжинірингу передбачає послідовну підготовку і проведення заходів з розробки удосконалених моделей бізнес-процесів, ініціювання та здійснення пробних проектів з наступним подальшим удосконаленням та оптимізацією бізнес-процесів на основі результатів впровадження пробних проектів, базування програм реінжинірингу на використання сучасних інформаційних технологій.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту ...

Дефекти ринку та механізми їх усунення
З давніх часів існування людства ринок визначався як місце торгівлі товарами. Він і зараз існує у вигляді колгоспних ринків, де реалізуються, головним чином, продукти харчування. Є й реч ...

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
інноваційний інвестиційний економічний ефект Під інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.