Меню сайту

Визначення доходів авіапідприємств і їх відмінність від доходів торгівельних підприємств

Аналіз умов і практики формування доходів авіапідприємств та цін в умовах ринкової економіки показує визначальну роль цієї проблеми для розвитку ринкових умов.

У загальному вигляді в умовах розвиненої ринкової економіки ціна на виконувані роботи та послуги залежать від наступних основних факторів: попиту, пропозиції, витрат виробництва, конкуренції. При цьому ціна і ці фактори взаємопов'язані низкою економічних законів.

Авіатарифи, що застосовуються на міжнародних повітряних лініях (МПЛ), диференціюються залежно від класу обслуговування і пори року. Застосовуються різні спеціальні та пільгові тарифи, знижки для дітей різного віку і т. п. При вантажних перевезеннях тарифи диференціюються залежно від регіону перевезення, ваги вантажних партій, категорії вантажу. Розробкою рекомендацій з побудови та застосування міжнародних авіатарифів займається ІАТА.

При вирішенні завдань з ціноутворення доцільно використовувати 5 наступних методів формування цін.

. Метод визначення ціни на основі відшкодування витрат виробництва

Ц = Е (1 + р),

де Ц - ціна на відповідний вид авіаперевезень,

Е - експлуатаційні витрати.

. Метод "ціни впровадження на ринок" припускає встановлення навмисно низької ціни на авіаперевезення в порівнянні з домінуючими в даному регіоні цінами для можливості збільшення сфери збуту своїх послуг.

. Метод "зняття вершків" передбачає просування на ринку нового або вдосконаленого виду робіт і послуг за більш високою ціною. Використання даного методу зазвичай виправдано, коли немає сильної конкуренції.

.Метод "психологічної ціни" передбачає встановлення ціни дещо нижче якоїсь іншої, діючої на ринку аеропортових робіт і послуг, і створює тим самим психологічний ефект більш низької ціни.

5. Метод "престижної ціни" використовується для встановлення цін на престижні товари, виконання робіт за допомогою унікального обладнання, наприклад, швидкий контроль багажу пасажирів і їх особистих речей апаратурою, що забезпечує 100% гарантію безпеки польотів збереження багажу і т. п.

Використання кожного з перерахованих вище методів формування цін визначається в кожному конкретному випадку умовами виробництва, фінансовими можливостями і розвиненістю маркетингової служби авіакомпанії.

Перехід до ринкових відносин вимагає нових підходів до визначення шляхів підвищення ефективності виробництва, зміни в основних методах економічного управління, використання в управлінні методів сучасного маркетингу.

Маркетингові методи управління сприяють розширенню можливостей економічного аналізу, виявлення резервів, аналізу тенденцій, обґрунтування управлінських рішень та впровадження факторного аналізу. Особливу роль має проведення ситуаційного аналізу з застосуванням маркетингового методу прибутковості як співвідношення витрат і отриманих результатів, здійснюване періодично.

Доходи авіаційного і торгівельного підприємств відрізняються своєю структурою.

Доходи від торговельної діяльності поділяються на:

доходи від продажу товарів,

операції з тарою,

від перемірювання тканин,

надання платних додаткових торговельних послуг.

Основними джерелами доходів від продажу товарів є:

торговельна надбавка до ціни придбання товарів;

торговельна знижка з продажної ціни товару.

За своєю економічною природою торговельні надбавки та знижки являють собою ціну на послуги торговельного підприємства. Їх рівень, як і рівень інших цін, в умовах ринкової економіки залежить:

з одного боку, від співвідношення між попитом та пропозицією на торговельні послуги, ступеня конкуренції на товарному ринку (регіональному), якості послуг, що надаються, і рівня цін закупівлі та продажу товарів;

з іншого боку, від витратоміскості реалізації товарів і норми прибутку, яка відповідає стратегії розвитку підприємства.

Подібні статті по економіці

Витрати діяльності підприємства в умовах ринкової економіки
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяль ...

Управління проектом з Удосконалення комерційної діяльності підприємства-монополіста (на прикладі ПАТ ЕК Херсонобленерго)
Актуальність обраної теми полягає в тому, що своєчасна та повна оцінка показників комерційної діяльності підприємства потребує значних теоретичних знань та практичних навиків, ця о ...

Управління оборотними коштами
оборотні кошти платоспроможність ліквідність Сучасний український бізнес диктує нагальну потребу формування цілісної системи керування фінансами вітчизняних компаній. Для передових україн ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.