Меню сайту

Визначення доходів авіапідприємств і їх відмінність від доходів торгівельних підприємств

Аналіз умов і практики формування доходів авіапідприємств та цін в умовах ринкової економіки показує визначальну роль цієї проблеми для розвитку ринкових умов.

У загальному вигляді в умовах розвиненої ринкової економіки ціна на виконувані роботи та послуги залежать від наступних основних факторів: попиту, пропозиції, витрат виробництва, конкуренції. При цьому ціна і ці фактори взаємопов'язані низкою економічних законів.

Авіатарифи, що застосовуються на міжнародних повітряних лініях (МПЛ), диференціюються залежно від класу обслуговування і пори року. Застосовуються різні спеціальні та пільгові тарифи, знижки для дітей різного віку і т. п. При вантажних перевезеннях тарифи диференціюються залежно від регіону перевезення, ваги вантажних партій, категорії вантажу. Розробкою рекомендацій з побудови та застосування міжнародних авіатарифів займається ІАТА.

При вирішенні завдань з ціноутворення доцільно використовувати 5 наступних методів формування цін.

. Метод визначення ціни на основі відшкодування витрат виробництва

Ц = Е (1 + р),

де Ц - ціна на відповідний вид авіаперевезень,

Е - експлуатаційні витрати.

. Метод "ціни впровадження на ринок" припускає встановлення навмисно низької ціни на авіаперевезення в порівнянні з домінуючими в даному регіоні цінами для можливості збільшення сфери збуту своїх послуг.

. Метод "зняття вершків" передбачає просування на ринку нового або вдосконаленого виду робіт і послуг за більш високою ціною. Використання даного методу зазвичай виправдано, коли немає сильної конкуренції.

.Метод "психологічної ціни" передбачає встановлення ціни дещо нижче якоїсь іншої, діючої на ринку аеропортових робіт і послуг, і створює тим самим психологічний ефект більш низької ціни.

5. Метод "престижної ціни" використовується для встановлення цін на престижні товари, виконання робіт за допомогою унікального обладнання, наприклад, швидкий контроль багажу пасажирів і їх особистих речей апаратурою, що забезпечує 100% гарантію безпеки польотів збереження багажу і т. п.

Використання кожного з перерахованих вище методів формування цін визначається в кожному конкретному випадку умовами виробництва, фінансовими можливостями і розвиненістю маркетингової служби авіакомпанії.

Перехід до ринкових відносин вимагає нових підходів до визначення шляхів підвищення ефективності виробництва, зміни в основних методах економічного управління, використання в управлінні методів сучасного маркетингу.

Маркетингові методи управління сприяють розширенню можливостей економічного аналізу, виявлення резервів, аналізу тенденцій, обґрунтування управлінських рішень та впровадження факторного аналізу. Особливу роль має проведення ситуаційного аналізу з застосуванням маркетингового методу прибутковості як співвідношення витрат і отриманих результатів, здійснюване періодично.

Доходи авіаційного і торгівельного підприємств відрізняються своєю структурою.

Доходи від торговельної діяльності поділяються на:

доходи від продажу товарів,

операції з тарою,

від перемірювання тканин,

надання платних додаткових торговельних послуг.

Основними джерелами доходів від продажу товарів є:

торговельна надбавка до ціни придбання товарів;

торговельна знижка з продажної ціни товару.

За своєю економічною природою торговельні надбавки та знижки являють собою ціну на послуги торговельного підприємства. Їх рівень, як і рівень інших цін, в умовах ринкової економіки залежить:

з одного боку, від співвідношення між попитом та пропозицією на торговельні послуги, ступеня конкуренції на товарному ринку (регіональному), якості послуг, що надаються, і рівня цін закупівлі та продажу товарів;

з іншого боку, від витратоміскості реалізації товарів і норми прибутку, яка відповідає стратегії розвитку підприємства.

Подібні статті по економіці

Загальна характеристика роботи ВАТ Бердичівський пивоварний завод
Я,, проходив виробничу практику на ВАТ "Бердичівському пивоварному заводу”. Мета мого стажування: написання звіту з практики та курсової роботи, поглиблення та закріплення теорет ...

Шляхи покращення інноваційного типу розвитку
Діяльність суспільства, яка характеризує його розвиток, - це специфічний спосіб ставлення людини до дійсності. Економічна діяльність матеріальна, але її доповнює духовність, робота інтел ...

Адам Сміт як економіст
Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибокого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи. ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.