Меню сайту

Аналіз ефективності використання оборотних коштів у ТОВ СОП "Михайлівське"

Ефективність використання оборотних фондів визначається з метою об'єктивної оцінки стану споживання ресурсів на виробництві,контролю обсягу витрат на їх придбання та збереження, прийняття рішень із питань організації економії ресурсів та розробки шляхів раціонального їх використання.

Для характеристики ефективності використання оборотних ресурсів в досліджуваному підприємстві розглянемо табл.2.9.

Таблиця 2.9

Ефективність використання оборотного капіталу в ТОВ СОП "Михайлівське"

Показники

По господарству

Відхилення

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Виручка від реалізації, тис. грн.

7270

14072

17382

10112

Середньорічна вартість оборотного капіталу, тис. грн.

5482,5

6112,5

7155,5

1673

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

5979

6004,5

6124

145

Валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції, тис. грн.

-100,2

2481

3522

3622,2

Матеріальні витрати, тис. грн.

2824

4248

5510

2686

Коефіцієнт обороту оборотного капіталу

1,33

2,30

2,43

1,1

Коефіцієнт завантаженості оборотного капіталу

0,75

0,43

0,41

-0,34

Тривалість одного обороту, дн.

274

159

150

-124

Фондовіддача оборотного капіталу

1,09

0,98

0,86

-0,23

Фондомісткість оборотного капіталу

0,92

1,02

1,17

0,25

Матеріаловіддача, грн.

2,12

1,41

1,11

-1,01

Матеріаломісткість, грн.

0,47

0,71

0,90

0,43

Рентабельність оборотного капіталу, %

-1,83

40,59

49,22

51,05

Аналізуючи дані таблиці по використанню підприємством оборотних коштів, можна побачити, що середньорічна вартість оборотного капіталу з кожним роком збільшувалась, у 2009 році вона становила 5482,5 тисяч гривень, а вже в 2011 році вона дорівнювала 7155,5 тисяч гривень.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Економiчна ефeктивнiсть iнформацiних тeхнологiй в управлiннi пiдприємством при здiйснeннi ЗEД (на прикладі ПрАТ Рiвнe-Борошно)
З глобальним розвитком суспiльства, пiдприємств, i наукових тeхнологiй управлiння ними зростає роль сучасних iнформацiйних тeхнологiй. Бeз iнформацiйних тeхнологiй тeпeр важко уявити буд ...

Американський неолібералізм. Монетаризм
Монополізація економіки, виникнення державно-монополістичної форми власності, усесвітня економічна криза 20 - 30-х рр. Поставили під сумнів основні постулати ортодоксального неокласицизму. ...

Витрати діяльності підприємства в умовах ринкової економіки
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяль ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.