Меню сайту

Розрахунок економічного ефекту модернізації (заміни) обладнання та періоду окупності капітальних вкладень

Розрахунок економічної ефективності модернізації (заміни) обладнання виконується за формулами, наведеними вище, у 2-х таблицях (для нового та замінюваного обладнання). Приклад таблиці розрахунку економічного ефекту наведений у табл.4.2.

Період розрахунку визначається терміном експлуатації машини, або бажаним терміном окупності капітальних вкладень у її придбання (наприклад, покупець машини бажає, щоб вона окупилася в експлуатації не більше ніж за 6 років, інакше він її не придбає).

В даній курсовій роботі прийнято часовий горизонт розрахунку 7 років.

Вартість одиниці продукції або роботи - в даному випадку це вартість переробки 1 м3 ґрунту. Вона розраховується як:

, (4.7)

де Ц 1 маш-год - ціна 1 машино-години роботи машини, грн;

Вг - годинна експлуатаційна продуктивність машини, м3.

Собівартість переробки 1 м 3 розраховується аналогічно.

Строк окупності машини визначається за останнім 17-м рядком таблиці 4.2: коли сума ефекту наростаючим підсумком стане > 0 - капітальні вкладення в машину окупяться.

Після закінчення розрахунків складається порівняльна таблиця (див. таблицю 4.3), на основі якої потрібно зробити висновок про доцільність (або недоцільність) модернізації машини.

У випадку, коли сумарний економічний ефект за 7 років, отриманий від експлуатації модернізованої машини є більшим за ефект від замінюваної машини, при цьому термін окупності модернізованої машини менше ніж 7 років, - модернізація є ефективною і доцільною.

Подібні статті по економіці

Вплив змін у вартості життя на розмір доходів
купівельний споживчий економічний населення Сучасна економіка є нестабільною і невизначеною. І це усім відомий факт, що був доведений багатьма вченими численну кількість разів. Влада з ...

Економіка природокористування
Одним із численних нововведень Податкового кодексу України (далі - Кодексу) є прихід загальнодержавного екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього прир ...

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.