Меню сайту

Розрахунок власного оборотного капіталу 2008-2012рр.

Власний капітал показує частку майна підприємства, яка фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів підприємства. Тривалий час у вітчизняній теорії та практиці питанню фінансування діяльності господарських структур за рахунок капіталу власників приділялась надзвичайно мала увага, оскільки за адміністративно-командної економіки державні підприємства в централізованому порядку наділялися статутним капіталом, який не міг бути змінений у результаті емісії (чи анулювання) корпоративних прав. Натомість домінуюча роль відводилася таким антиринковим методам фінансування підприємств, як бюджетні дотації, субсидії, субвенції.

Сьогодні досить актуальним є питання переорієнтації підприємств на ринкові форми їх фінансування, однією з яких є мобілізація ресурсів на основі залучення інвестицій в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою. Спокусливим для фінансистів є те, що для залучення коштів на основі збільшення статутного капіталу не потрібні ні застава майна, ні гарантії третіх осіб; ресурси, вкладені у власний капітал підприємства, залишаються в його розпорядженні протягом довгострокового періоду.

Таблиця 3.1

Розрахунок власного оборотного капіталу.

2008

2009

20008

2011

2012

власний капітал (тис. грн.)

58612

69237.7

81830

98609

115815

необоротні активи (тис. грн.)

44854.1

46423.4

50881

68736

62864

Власний оборотній капітал (тис. грн.)

13757.9

22814.3

30949

29873

52951

На основі таб. 3.1 відобразимо динаміку власного капіталу 2008-2012 рр. (Рис. 3.1).

Рис. 3.1 Графік динаміки власного капіталу

Власний капітал демонструє стійку тенденцію зростання, так з 2008р. по 2012р. він виріс з 58 млн. 612 тис. грн. до 115 млн. 815 тис. грн., що в абсолютному значені складає 57 млн. 203 тис. грн., або на 97%. Середньорічний темп зростання склав . Найбільше зростання зафіксоване в 2008р. воно склало 13 млн. 666 тис. грн., або 30%. Найменше зростання відбулося в 2012р. склало 17 млн. 206 тис. грн., або 17%. Темп зростання перевищив середньорічний в 2008р. (30%), 2009р. (18%), 2010р. (18%), 2011р. (20%) і 2012р. (17%).

На основі Таб. 3.1 відобразимо динаміку необоротних активів 2008 - 2012 рр. (Рис. 3.2).

Рис. 3.2 Графік динаміки необоротних активів.

Необоротні активи демонструють стійку тенденцію зростання, так з 2008р. по 2012р. вони виросли з 44 млн. 854.1 тис. грн. до 62 млн. 864 тис. грн., що в абсолютному значені складає 18 млн. 209.9 тис. грн., або на 40%. Середньорічний темп зростання склав . Найбільше зростання зафіксоване в 2008р. воно склало 20 млн. 425.2 тис. грн., або 83%. В 2012р. відбулося зменшення необоротних активів на 5 млн. 872 тис. грн. (8%). Темп зростання перевищив середньорічний в 2008р. (83%), 2010р. (9%) і 2011р. (35%).

На основі Таб. 3.1 відобразимо динаміку власного оборотного капіталу 2008-2012 рр. (Рис. 3.3).

Рис. 3.3 Графік динаміки власного оборотного капіталу.

Власний оборотній капітал демонструє стійку тенденцію зростання, так з 2008р. по 2012р. він виріс з 13 млн. 757.9 тис. грн. до 52 млн. 951 тис. грн., що в абсолютному значені складає 39 млн. 193.1 тис. грн., або на 285%. Середньорічний темп зростання склав . Найбільше зростання зафіксоване в 2012р. воно склало 23 млн. 078 тис. грн., або 77%. В 2008 та 2011рр. відбулося зменшення власного оборотного капіталу на 6 млн. 759.2 тис. грн. (32%) та 1 млн.76 тис. грн. (3%). Темп зростання перевищив середньорічний в 2009р. (65%), 2010р. (35%) і 2012р. (77%).

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Антимонопольна політика держави і її місце у встановлення сучасних ринкових відносин в Україні
В економічній системі розвинутих країн світу оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання народного господарства з державним регулюванням. Незважаючи на це, економіка цих країн ...

Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації)
Незважаючи на позитивні зрушення в економіці, що відбулися в останні роки, практично кожне друге підприємство ще залишається збитковим. Проблема збитковості підприємств та організацій - ...

Шляхи покращення інноваційного типу розвитку
Діяльність суспільства, яка характеризує його розвиток, - це специфічний спосіб ставлення людини до дійсності. Економічна діяльність матеріальна, але її доповнює духовність, робота інтел ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.