Меню сайту

Розрахунок річної продуктивності машини

На базі експлуатаційної годинної продуктивності машини визначається її річна продуктивність:

,

(2.1)

де ВГ - годинна експлуатаційна продуктивність машини, м3;

Тр - річний корисний (ефективний) фонд часу роботи машини при повному її використанні;

Квч - коефіцієнт використання змінного часу (0,75…0,85 - однаковий для замінюваної та нової машини);

, (2.2)

де Др - кількість днів роботи машини за рік;

Кзм - змінний режим роботи, Кзм = (1 або 2 зміни за технологією). tзм - тривалість робочої зміни (8 годин для всіх варіантів);

Розрахунки річного корисного фонду часу роботи машини виконуються в табл.2.1.

Таблиця 2.1 - Таблиця розрахунку річного режиму роботи машини

Показник

Значення

1 Число календарних днів за рік 2 Число нерабочих днів за рік, разом, у тому числі: 2.1 Святкові дні (за календарем поточного року) 2.2 Вихідні дні (за календарем поточного року) 2.3 Витрати часу на перебазування машин 2.4 Простій через метеорологічні причини (визначається самостійно у межах 1-4 днів) 2.5 Технічне обслуговування та ремонти 2.6 Непередбачені причини (визначається самостійно у межах 1-3 днів) 3 Кількість днів роботи машини за рік (Др.) 4 Кількість годин роботи машини за добу (Кзм · tзм) 5 Річний корисний (ефективний) фонд роботи машини (Тр)

365 8 104 4 4 10 3 232 16 3712

Режим роботи машини після модернізації залишається незмінним.

Подібні статті по економіці

Центральний банк і монетарна політика
Гроші - важливий елемент ринкової системи господарства, і стабільність грошової системи держави - обов’язкова умова нормального функціювання всієї національної економіки. Розлад гро ...

Грошова оцінка земель в Україні
Земля являється одним з основних елементів виробництва, за допомогою якого країна створює матеріальні цінності. Поряд з тим земля є природним об’єктом, який вже існує і не створюється лю ...

Аналіз ефективності діяльності малого підприємства
Наприкінці ХХ ст.. малий бізнес в Україні став реальністю і перетворився у самостійний сектор економіки, зорієнтований на ринкові умови розвитку. За останнє десятиріччя функціонуванн ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.